Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2021, 3

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid” muutmine

Vastu võetud 14.10.2021 nr 94

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid” §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punktis 27 asendatakse tekstiosa „Ädala 4f” tekstiosaga „Ädala 29”;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 29 järgmises sõnastuses:

„29) Eesti Panga hooned – Tallinn, Estonia puiestee 11 ja 13 ning Sakala 4 ja 6.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristian Jaani
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json