Teksti suurus:

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2012, 2

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 12.11.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 89 lõike 1 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” (RTL 2009, 81, 1179) tekstis asendatakse sõna „tervishoiualaste” sõnadega „tervise edendamise alaste”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri kt kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json