Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2018, 1

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.11.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Laboratooriumi instrumentaalanalüüsi osakonna nende töötajate töökohtade asukoha postiaadress, mis ei asu laboratooriumis, on Väike-Paala 3, 11415 Tallinn.”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 20 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) täita osakonna tegevusvaldkonnas volitatud laboratooriumi ülesandeid.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json