Teksti suurus:

Maaeluministri määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2018, 2

Maaeluministri määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.11.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 105 lõike 14, haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 17 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 11. augusti 2015. a määruse nr 81 „Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil” muutmine

Maaeluministri 11. augusti 2015. a määrust nr 81 „Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kontrollide viis puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse üle tehtava riikliku järelevalve erikorra jaemüügi etapil

(1) Puu- ja köögivilja vastavust turustamisstandarditele kontrollitakse partiid esindava lähteproovi või selle osa hindamise teel ja saatedokumendi alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud saatedokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) toote nimetus;
2) päritoluriik;
3) õunte, pirnide, tsitrusviljade, kiivide, virsikute ja nektariinide, maasikate, salatite, paprikate, tomatite ja lauaviinamarjade kvaliteediklass;
4) õunte, pirnide, apelsinide ja lauaviinamarjade sordinimi.”;

3) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Proovide võtmine puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse üle tehtava riikliku järelevalve erikorra jaemüügi etapil”;

4) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Proovi kontrollimine puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikorra jaemüügi etapil”.

§ 2.  Maaeluministri 16. oktoobri 2017. a määruse nr 65 „Puuviljasektori erakorraline toetus” kehtetuks tunnistamine

Maaeluministri 16. oktoobri 2017. a määrus nr 65 „Puuviljasektori erakorraline toetus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 jõustub 31. detsembril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json