Teksti suurus:

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2018, 6

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.11.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruses nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) Eesti kodanike staatuse kindlaksmääramine ning kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse menetluste läbiviimine;”;

2) paragrahvi 16 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) kirjaliku hoiatamismenetluse läbiviimine.”;

4) paragrahvi 17 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamine, migratsioonireeglite täitmise kontrollimine ning Eestist lahkuma kohustamise menetluste läbiviimine;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler