Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2022, 1

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.11.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” § 122 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui majandusaasta aruandega koos esitatav revidendi või revisjonikomisjoni arvamus on koostatud väljaspool aruandluskeskkonda ja allkirjastatud digitaalselt, esitatakse see aruandluskeskkonda PDF-vormingus.”.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json