Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2014, 5

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.12.2014 nr 72

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid (edaspidi aruanne) koostavad ja esitavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 47 nimetatud isikud.“;
  2) lisa 1 „Tervishoiuasutus“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
  3) lisa 2 „Haigla“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
  4) lisa 3 „Rasedate ja vastsündinute haigestumine“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;
  5) lisa 12 „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervishoiuasutus

Lisa 2 Haigla

Lisa 3 Rasedate ja vastsündinute haigestumine

Lisa 4 Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid

/otsingu_soovitused.json