Teksti suurus:

Erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2014, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 546

Erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2014

§ 1.  Erakorralise seisukorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) paragrahvi 15 lõikes 4, § 18 lõikes 4 ja § 20 lõikes 6 asendatakse sõna „kaitsejõud” sõnadega „Kaitsevägi ja Kaitseliit” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõnad „politsei ja piirivalve seaduses” sõnaga „korrakaitseseaduses”;

4) paragrahvi 15 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „politsei ja piirivalve seaduse 4. peatükis politseiametnikule sunni” tekstiosaga „korrakaitseseaduse 5. peatükis politseile vahetu sunni”.

§ 2.  Hädaolukorra seaduse § 33 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „politsei ja piirivalve seaduse 4. peatükis politseiametnikule sunni” tekstiosaga „korrakaitseseaduse 5. peatükis politseile vahetu sunni”.

§ 3.  Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „politsei ja piirivalve seaduse 4. peatükis” tekstiosaga „korrakaitseseaduse 5. peatükis”.

§ 4.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json