Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 20

Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 10.12.2015 nr 70
RT I, 16.12.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2018RT I, 09.03.2018, 2412.03.2018
29.07.2019RT I, 01.08.2019, 1904.08.2019, rakendatakse alates 1. augustist 2019. aastal.

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 13 alusel.

§ 1.   Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

  (1) Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseisu ameti- ja töökohtade arvuks kinnitatakse 268, neist 50 politseiametniku, 29 päästeteenistuja ja 6 vanglaametniku ametikohta.
[RT I, 01.08.2019, 19 - jõust. 04.08.2019, rakendatakse alates 1. augustist 2019. aastal.]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ameti- ja töökohad, välja arvatud rektori ametikoht ning tema vahetus alluvuses olevate töötajate ameti- ja töökohad, jaotatakse Sisekaitseakadeemia põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel rektori käskkirjaga, millega määratakse teenistuskohtade nimetused ning vajaduse korral moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

/otsingu_soovitused.json