Teksti suurus:

Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate võrguväljaannete ja pisitrükiste kategooriad

Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate võrguväljaannete ja pisitrükiste kategooriad - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2016, 15

Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate võrguväljaannete ja pisitrükiste kategooriad

Vastu võetud 13.12.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse säilituseksemplari seaduse § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate võrguväljaannete ning vähese teatmelise sisu ja teksti mahuga või ühekordse sündmusega seoses avaldatud ja lühiajalise tähtsusega väljaannete (edaspidi pisitrükis) kategooriad, mida säilituseksemplariks ei loovutata ning säilituseksemplarina ei säilitata ja kättesaadavaks ei tehta.

§ 2.   Võrguväljaannete kategooriad

  (1) Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate võrguväljaannete kategooriad on järgmised:
  1) ainult reklaami või muud müügialast informatsiooni sisaldavad võrguväljaanded;
  2) hasart- või muud mängukeskkonnad;
  3) internetis üldsusele kättesaadavaks tehtud informatsiooni korrastavad võrguväljaanded;
  4) originaalse sisuta võrguväljaanded.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule loetakse Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavaks muu võrguväljaanne, milles puudub:
  1) Eesti ühiskonna ja selle uurimise seisukohalt asjakohane informatsioon;
  2) Eesti välis-, üleriikliku ja kohaliku tasandi poliitika kujunemist, sellega seotud otsuseid ja tegevusi peamistes sotsiaal-kultuurilistes, majanduslikes ja keskkonnaalastes valdkondades kajastav informatsioon või
  3) püsiva ajaloolise, kultuuriloolise või teadusväärtusega kohalikku eripära, eriti kultuurinähtusi väljendav informatsioon.

§ 3.   Pisitrükiste kategooriad

  (1) Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavate pisitrükiste kategooriad on järgmised:
  1) ainult reklaami või muud müügialast informatsiooni sisaldavad pisitrükised;
  2) esemed, millel puuduvad väljaandele omase originaalse sisuga tekst ja illustratsioonid.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule loetakse Eesti kultuurile ebaolulist informatsiooni sisaldavaks muu pisitrükis, milles puudub käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktidele 1–3 vastav informatsioon.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json