Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2020, 16

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 11.12.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 3–58 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaemüügihind on alla piirhinna, on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaemüügihinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.

§ 3.   Glükomeetri testribad

  (1) Häälfunktsioonita glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

16,00

90%

7002087

Accu-Chek Active 50 tk*

18,05

90%

7002920

On-Call Plus 50 tk*

17,19

90%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk*

17,20

90%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk*

18,05

90%

7003077

CareSens N 50 tk*

16,90

90%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk

16,00

90%

7006205

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N50*

16,90

90%

7011380

Contour Plus® veresuhkru testribad N50

16,00

90%

7012639

BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7017083

Beurer GL42 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

7017094

Beurer GL44/50 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

8001417

CareSens PRO veresuhkru testribad N50*

16,90

90%

8001484

CareSens N testiribad, ühekaupa fooliumisse pakendatud N50*

17,90

90%

8002204

NoCoding 1™ veresuhkru mõõtmise testribad N50

16,00

90%

8004478

MED TRUST Light glükoosi testribad N50

16,00

90%

8004526

Accu-Chek Instant testribad N50*

18,05

90%

8007421

Wellion LEONARDO glükomeetri testribad N50

16,00

90%

8009164

GLUCOSENSE veresuhkru testribad N50

15,00

90%

8009655

VivaChek testribad N50

16,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Contour Plus® veresuhkru testribad N50) piirhinnast (16,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,3200 eurot.

  (2) Häälfunktsiooniga glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005923

AutoSense 50 tk

22,90

90%

8005276

EASYMAX testribad N50

22,90

90%

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4.   Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad

  (1) 4 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001211

Pensüstli nõelad ClickFine® 32G x 4 mm N100, lilla

12,80

90%

8002292

Verifine insuliininõelad 33G x 4 mm N100

12,00

90%

8002522

Nahaalusi-nõel NovoFine® 32G 4 mm N100*

16,66

90%

8002662

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 4 mm N100

12,00

90%

8004277

FeelFine Pen Needles 4 mm 32G N100*

13,60

90%

8004965

Omnican® fine 31G 0,25 x 4 mm N100

12,00

90%

8008941

BD™ Pen-nõel 4 mm N100*

14,20

90%

8009083

Insupen Extreme 32G – 0,23 mm 4 mm N100

12,00

90%

8009457

Verifine Safety insuliininõelad 31G x 4 mm N100

12,00

90%

8009557

Verifine insuliininõelad 32G x 4 mm N100

12,00

90%

8011446

Insupen Original 32G – 0,23 mm 4 mm N100

12,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Pensüstli nõelad ClickFine® 32G x 4 mm N100, lilla) piirhinnast (12,80 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1280 eurot.

  (2) 5 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007240

FeelFine Pen Needles 5 mm 31G N100*

13,95

90%

7012741

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,23 x 5 mm 32G N110

12,50

90%

8001054

Verifine insuliininõelad 31G x 5 mm N100

12,00

90%

8002470

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G x 5 mm N100, kollane*

12,80

90%

8006559

Verifine Safety insuliininõelad 30G x 5 mm N100

12,00

90%

8007202

Verifine Safety insuliininõelad 31G x 5 mm N100

12,00

90%

8009145

BD™ Pen-nõel 5 mm N100*

13,95

90%

8009547

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100

12,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (3) 6 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005965

Insupen Extreme 32G – 0,23 mm 6 mm N100*

14,91

90%

7007251

FeelFine Pen Needles 6 mm 31G N100*

13,95

90%

7012752

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 x 6 mm 31G N110

12,50

90%

7012796

NovoFine 0,25 x 6 mm – 31G N100*

18,48

90%

8002095

Verifine insuliininõelad 31G x 6 mm N100

12,00

90%

8003172

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100

12,00

90%

8003770

Omnican® fine 31G 0,25 x 6 mm N100

12,00

90%

8004191

Verifine Safety insuliininõelad 31G x 6 mm N100

12,00

90%

8007488

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G x 6 mm N100, sinine

12,00

90%

8019376

Insupen Original 32G – 0,23 mm 6 mm N100*

14,91

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (4) 8 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005765

Insupen Extreme 31G – 0,25 mm 8 mm N100*

14,01

90%

7005855

NovoFine 0,3 x 8 mm – 30G N100*

14,81

90%

7007239

FeelFine Pen Needles 8 mm 31G N100*

13,15

90%

7012763

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 x 8 mm 31G N110

12,50

90%

8001590

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G x 8 mm N100, oranž

12,00

90%

8002977

Verifine Safety insuliininõelad 30G x 8 mm N100

12,00

90%

8005029

Verifine insuliininõelad 30G x 8 mm N100

12,00

90%

8005929

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100

12,00

90%

8005947

BD™ Pen-nõel 8 mm N100*

12,87

90%

8006013

Verifine insuliininõelad 31G x 8 mm N100

12,00

90%

8006674

Omnican® fine 31G 0,25 x 8 mm N100

12,00

90%

8014638

Insupen Original 31G – 0,25 mm 8 mm N100*

14,01

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (5) 10 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012774

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 x 10 mm 29G N110

12,50

90%

8004647

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 10 mm N100

12,00

90%

  (6) 12 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012785

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 x 12 mm 29G N110

12,50

90%

8002034

BD™ Pen-nõel 12,7 mm N100*

12,87

90%

8003372

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100

12,00

90%

8009681

Omnican® fine 29G 0,33 x 12 mm N100

12,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (7) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas;
  7) kasvuhäirega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Lantsetid

  (1) Lantsettide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006586

Artsana Digitest lantsetid 30G N200*

13,60

90%

7006610

Accu-Chek Softclix lantsetid N200*

12,90

90%

7006676

CareSens lantsetinõelad 28G N50*

3,10

90%

7006698

Medismart lantsetid N200*

12,40

90%

7006744

Unilet lantsetid N200*

12,40

90%

7006766

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N200*

12,26

90%

7006777

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 32G N200*

12,26

90%

7006788

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N100*

6,20

90%

7012808

Medismart lantsetid N50*

3,35

90%

7012820

MyStar SylkFeel lantsetid 33G N100*

6,80

90%

7017106

Beurer Lancets 28G/0,36 mm N100*

6,20

90%

8001312

Soft Fine® Colour lantsetid N110 

6,38

90%

8001531

VivaChek lantsetid 28G N100

5,90

90%

8001615

Wellion lantsetid 33G N100

5,90

90%

8002344

Pikdare Digitest lantsetid 30G N200*

13,60

90%

8002955

Microlet® värvilised lantsetid N200*

13,50

90%

8003153

Verifine turvalantsetid 30G N100

5,90

90%

8004149

Promisemed® lantsetid 28G N100 

5,90

90%

8005249

Verifine turvalantsetid 28G N100

5,90

90%

8005601

Wellion lantsetid 28G N200

11,60

90%

8005775

AquaLance lantsetid N100*

6,20

90%

8006153

Wellion lantsetid 28G N100

5,90

90%

8006314

Verifine turvalantsetid 23G N100

5,90

90%

8006397

Verifine turvalantsetid 21G N100

5,90

90%

8006958

Promisemed® lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007765

NANOLET lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007878

CareSens™ lantsetid 30G N50*

3,10

90%

8007966

Wellion lantsetid 33G N50

2,95

90%

8008673

Wellion lantsetid 33G N200

11,60

90%

8008746

NANOLET lantsetid 32G N100

5,90

90%

8008800

Promisemed® lantsetid 32G N100 

5,90

90%

8009577

Wellion lantsetid 28G N50

2,95

90%

8009734

Soft Fine® Colour lantsetid N210

12,18

90%

8009939

CareSens™ lantsetid 28G N100*

6,20

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion lantsetid 33G N100) piirhinnast (5,90 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,0590 eurot.

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Stoomirõngad

  (1) 48 mm stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm 20 tk

70,94

90%

7007194

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10

35,47

90%

8003020

Hyperseal stoomirõngad väikesed N20

53,00

90%

  (2) Suurte stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm 10 tk

45,00

90%

7007217

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10

45,00

90%

7016149

Eakin Cohesive StomaWrapTM N10

39,24

90%

8002200

Hyperseal stoomirõngad suured N5

22,50

90%

  (3) 48 mm õhukeste stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm 30 tk

80,70

90%

7007206

SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10

26,90

90%

8009570

Hyperseal stoomirõngad väikesed, õhukesed N20

53,00

90%

8016788

Brava vormitavad stoomirõngad N30

79,50

90%

  (4) Haigekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 200 stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 7.   Stoomi alusplaadid

  (1) Stoomi lamedate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000322

ConvaTec alusplaadid 100 mm 5 tk*

19,17

90%

7006801

Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5

16,04

90%

7006812

Flexima Key alusplaat (lame) 50/12-45 N5

16,04

90%

7006823

Flexima Key alusplaat (lame) 60/12-55 N5

16,04

90%

7006834

Flexima Key alusplaat (lame) 80/12-75 N5

16,04

90%

7011526

Alterna stoomi alusplaat, 50 mm N5*

16,05

90%

7011537

Alterna stoomi alusplaat, 60 mm N5*

16,05

90%

7011548

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 40 mm N5*

16,05

90%

7011559

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 50 mm N5*

16,05

90%

7011560

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 60 mm N5*

16,05

90%

7011740

ConvaTec alusplaadid 38 mm N5*

16,05

90%

7011751

ConvaTec alusplaadid 45 mm N5*

16,05

90%

7011762

ConvaTec alusplaadid 57 mm N5*

16,05

90%

7011773

ConvaTec alusplaadid 70 mm N5*

16,05

90%

7012099

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 48 mm N5*

18,91

90%

7012101

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 61 mm N5*

18,91

90%

8003887

Flair 2 alusplaat lame 70/13-65 N5

16,00

90%

8004829

Flair 2 alusplaat lame 55/13-50 N5

16,00

90%

8005805

Flexima 3S lamedad stoomikoti alusplaadid N5

16,04

90%

8005981

Flair 2 alusplaat lame 45/13-40 N5

16,00

90%

8011637

Sensura Click stoomi alusplaat lame, aasadega, lõigatav 10–45 mm, 50 mm N5*

16,05

90%

8016219

Sensura Click stoomi alusplaat lame, aasadega, lõigatav 10–55 mm, 60 mm N5*

16,05

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5) piirhinnast (16,04 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,2080 eurot.

  (2) Stoomi kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011571

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5

20,90

90%

7011582

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 50 mm N5

20,90

90%

7011593

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 60 mm N5

20,90

90%

7011784

ConvaTec alusplaadid, kumerad 22/45 mm N5

20,90

90%

7011795

ConvaTec alusplaadid, kumerad 25/45 mm N5

20,90

90%

7011807

ConvaTec alusplaadid, kumerad 28/45 mm N5

20,90

90%

7011818

ConvaTec alusplaadid, kumerad 32/45 mm N5

20,90

90%

7011829

ConvaTec alusplaadid, kumerad 35/45 mm N5

20,90

90%

8002664

Flair 2 alusplaat kumer 45/13–25 N5

20,85

90%

8005101

Flexima 3S kumerad stoomikoti alusplaadid N5

20,90

90%

8006162

Flair 2 alusplaat kumer 70/13–48 N5

20,85

90%

8006793

Flair 2 alusplaat kumer 55/13–35 N5

20,85

90%

8018336

Sensura Click stoomi alusplaat Convex, lõigatav 15–43 mm, 60 mm N5

20,90

90%

8019537

Sensura Click stoomi alusplaat Convex, lõigatav 15–33 mm, 50 mm N5

20,90

90%

  (3) Stoomi vormitavate või vormitavate kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011942

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5

23,88

90%

7011953

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 22/45 N5

23,88

90%

7011964

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 33/57 N5

23,88

90%

7012044

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5*

24,28

90%

7012055

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 22/35 mm N5*

24,28

90%

7012066

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5*

24,28

90%

7012112

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 22/45 mm N5

22,89

90%

7012123

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

22,89

90%

7012134

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 45/57 mm N5

22,89

90%

7012145

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 57/70 mm N5

22,89

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5) piirhinnast (23,88 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,7760 eurot.

  (4) Stoomi lõõtsaga alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001781

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 57 mm N5

29,94

90%

8002307

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 45 mm N5*

30,00

90%

8002331

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 45 mm N5

29,94

90%

8003643

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70 mm 33–45 mm N5

29,96

90%

8003778

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 57 mm N5*

30,00

90%

8003911

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 70 mm N5

29,94

90%

8004292

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57 mm 22–33 mm N5

29,96

90%

8004372

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 70 mm N5*

30,00

90%

8006720

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57 mm 13–22 mm N5

29,96

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70 mm 33–45 mm N5) piirhinnast (29,96 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 5,9920 eurot.

  (5) Stoomi lastele mõeldud alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000311

ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5

19,17

90%

7002616

Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk

21,23

90%

  (6) Haigekassa võtab kaheosalise stoomisüsteemi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 8.   Stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000568

Alterna kolostoomikott, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm N30

23,88

90%

7006845

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm beež N30*

41,40

90%

7006856

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm beež N30*

41,40

90%

7006867

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm beež N30*

41,40

90%

7006878

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm beež N30*

41,40

90%

7006889

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006890

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006902

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006913

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7011975

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 35 mm N30*

42,33

90%

7011986

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 48 mm N30*

42,33

90%

7011997

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 61 mm N30*

42,33

90%

8003457

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Midi N30*

41,40

90%

8006296

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

42,00

90%

8006560

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Maxi N30*

41,40

90%

8007063

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

42,00

90%

8009329

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

42,00

90%

8012780

Sensura Click kolostoomikott kaheosaline, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm, maxi N30*

34,80

90%

8015608

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 57 mm N30

30,85

90%

8017209

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Mini N30*

41,40

90%

8017572

Sensura Click kolostoomikott kaheosaline, filtriga, kinnine, alusplaadile 60 mm, maxi N30*

34,80

90%

8017860

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 45 mm N30

30,85

90%

8019525

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 38 mm N30

30,85

90%

8019582

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 70 mm N30

30,85

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 45 mm N30) piirhinnast (30,85 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,0283 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006924

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30

35,21

90%

7006935

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–70 mm) beež maxi N30

35,21

90%

7006946

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) läbipaistev N30

35,21

90%

7017151

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

37,82

90%

7017162

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

37,82

90%

7017173

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) Ø 25 mm beež mini N30

37,82

90%

7017184

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 30 mm beež N30

37,82

90%

7017195

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 35 mm beež N30

37,82

90%

7017207

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 40 mm beež N30

37,82

90%

7017218

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 45 mm beež N30

37,82

90%

7017229

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 600 ml) lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

37,82

90%

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud kinnituse ja filtriga kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011605

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30

45,78

90%

7011616

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, midi, N30

45,78

90%

7011627

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, maxi, N30

45,78

90%

7015384

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm N30*

48,52

90%

7015395

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 mm N30*

48,52

90%

7015407

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 40 mm N30*

48,52

90%

7015418

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 50 mm N30*

48,52

90%

8002320

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Maxi N30*

68,00

90%

8002447

SenSura® kolostoomikott üheosaline, kinnine, aknaga, 10– 76 mm maxi N30*

68,00

90%

8002663

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Midi N30*

68,00

90%

8007201

Flair Active kolostoomikott üheosaline MAXI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

8008306

Flair Active kolostoomikott üheosaline MIDI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

8011834

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 20–70 mm N30*

52,65

90%

8013711

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 30 mm N30*

52,65

90%

8014367

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 40 mm N30*

52,65

90%

8018278

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 50 mm N30*

52,65

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30) piirhinnast (45,78 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,5260 eurot.

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või vormitavate kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012831

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 13/22 mm N30

62,10

90%

7012842

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 22/33 mm N30

62,10

90%

7012853

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 33/45 mm N30

62,10

90%

8002212

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

34,00

90%

8002907

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

34,00

90%

8006234

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

34,00

90%

8008603

Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20 mm (lõigatav) N30

99,45

90%

8009309

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

34,00

90%

8009567

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

34,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20 mm (lõigatav) N30) piirhinnast (99,45 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,3150 eurot.

  (5) Kaheosalise stoomisüsteemi laste ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000355

ConvaTec ileostoomikotid alusplaadile Little Ones, laste 32 mm N10

19,17

90%

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

58,38

90%

  (6) Kaheosalise stoomisüsteemi liimuva kinnitusega või ühendusrõngaga ileostoomikottide (klambriga ja klambrita) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006968

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm beež N30

45,00

90%

7006979

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

45,00

90%

7006980

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

45,00

90%

7006991

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm beež N30

45,00

90%

7007004

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007015

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007026

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007037

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007048

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

58,86

90%

7007059

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø60 mm beež N30

58,86

90%

7007060

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

58,86

90%

7011638

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011649

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7011650

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 40 mm, N30*

69,18

90%

7011661

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011672

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7015306

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 38 mm N10*

23,06

90%

7015317

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 45 mm N10*

23,06

90%

7015328

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 57 mm N10*

23,06

90%

7015339

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 70 mm N10*

23,06

90%

7015340

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 100 mm N10*

23,06

90%

8002867

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 61 mm N10*

23,95

90%

8002879

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 48 mm N10*

23,95

90%

8002906

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

64,00

90%

8003735

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

64,00

90%

8005201

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Maxi N30

58,86

90%

8005798

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Midi N30

58,86

90%

8005939

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

64,00

90%

8009763

Flexima 3S ileostoomi klambrita/korgiga high-flow kotid N30

58,86

90%

8012187

Sensura Click ileostoomikott kaheosaline, avatud, 50 mm, maxi N30*

59,00

90%

8019254

Sensura Click ileostoomikott kaheosaline, avatud, 60 mm, maxi N30*

59,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30) piirhinnast (58,86 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,9620 eurot.

  (7) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007071

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15– 60 mm) beež N30

46,60

90%

7007082

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15– 60 mm) läbipaistev N30

46,60

90%

7017230

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

48,62

90%

7017241

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

48,62

90%

7017252

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 25 mm beež mini N30

48,62

90%

7017263

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 30 mm beež N30

48,62

90%

7017274

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 35 mm beež N30

48,62

90%

7017285

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 40 mm beež N30

48,62

90%

7017296

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

48,62

90%

  (8) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) modifitseeritud kinnitusega ja filtriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011683

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30

91,05

90%

7011694

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, maxi, N30

91,05

90%

7015429

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 20 mm N10*

30,96

90%

7015430

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 30 mm N10*

30,96

90%

7015441

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 40 mm N10*

30,96

90%

8001301

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Maxi N30

90,90

90%

8002962

SenSura® ileostoomikott üheosaline, avatud, 10–76 mm, maxi N30*

111,50

90%

8003637

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Midi N30

90,90

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30) piirhinnast (91,05 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,0350 eurot.

  (9) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või modelleeritavate ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012864

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 13/22 mm N10

41,45

90%

7012875

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 22/33 mm N10

41,45

90%

7012886

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 33/45 mm N10

41,45

90%

8001506

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

49,80

90%

8002985

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

49,80

90%

8003530

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

49,80

90%

8003636

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

49,80

90%

8004706

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20 mm N10

49,70

90%

8009064

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 30 mm N10

49,70

90%

8009127

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 35 mm N10

49,70

90%

8009492

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 25 mm N10

49,70

90%

8009611

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

49,80

90%

8015421

SenSura® ileostoomikott üheosaline, Convex, avatud, 1543 mm, maxi N10

49,70

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20 mm N10) piirhinnast (49,70 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,9700 eurot.

  (10) Üheosalise stoomisüsteemi ekstra suure läbimõõduga klambriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004485

ConvaTec üheosaline tühjendatav stoomikott Stomadress 100 mm N10

32,95

90%

  (11) Kaheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007093

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007105

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007116

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007127

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit+ 30 konnektorit

54,75

90%

7007138

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit+ 30 konnektorit

54,75

90%

7007149

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7011706

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm N20*

37,82

90%

7011717

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm N20*

37,82

90%

7011874

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10

18,25

90%

7011885

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 45 mm N10

18,25

90%

7011896

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 57 mm N10

18,25

90%

7011908

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 70 mm N10

18,25

90%

8001035

Flexima 3S urostoomikotid N30

54,75

90%

8007305

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 45 mm N10*

20,00

90%

8007433

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 55 mm N10*

20,00

90%

8014493

Sensura Click urostoomikott kaheosaline, avatud, 60 mm, maxi N30

56,70

90%

8017174

Sensura Click urostoomikott kaheosaline, avatud, 50 mm, maxi N30

56,70

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sensura Click urostoomikott kaheosaline, avatud, 50 mm, maxi N30) piirhinnast (56,70 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,8900 eurot.

  (12) Üheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007150

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7007161

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) läbipaistev 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7011728

Coloplast urostoomikott, midi, N20

59,71

90%

7011739

Coloplast urostoomikott, maxi, N20

59,71

90%

7012213

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 19 mm N10*

29,86

90%

7012224

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 25 mm N10*

29,86

90%

7012235

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 32 mm N10*

29,86

90%

7012246

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 38 mm N10*

29,86

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Coloplast urostoomikott, maxi, N20) piirhinnast (59,71 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 2,9855 eurot.

  (13) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012257

Esteem urostoomikotid (standardne) 13 mm N10*

44,20

90%

7012268

Esteem urostoomikotid (standardne) 25 mm N10*

44,20

90%

7012279

Esteem urostoomikotid (standardne) 30 mm N10*

44,20

90%

8004306

Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10

44,00

90%

8011749

SenSura® urostoomikott üheosaline, avatud, 10–76 mm, maxi N30

120,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10) piirhinnast (44,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,4000 eurot.

  (14) Üheosalise stoomisüsteemi modelleeritavate või kumerate ja peidetava sulguriga urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002581

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–43 mm N10

66,00

90%

8002764

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 15 mm N10

64,95

90%

8003642

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8005444

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 20 mm N10

64,95

90%

8005571

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8006217

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 10 mm N10

64,95

90%

8008151

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–48 mm N10

66,00

90%

8008233

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–32 mm N10

66,00

90%

8008714

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–35 mm N10

66,00

90%

  (15) Haigekassa võtab stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, järgmises ulatuses:
  1) kuni 550 koti eest kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral;
  2) kuni 920 koti eest kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

§ 9.   Stoomihooldusvahendid

  (1) Stoomipulbrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000478

Stomahesive pulber 25 g N1

3,98

90%

7005697

Coloplasti stoomi pulber 25 g N1

3,98

90%

8003415

Welland stoomi pulber 25 g

3,97

90%

  (2) Stoomi kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000715

Coloplast kaitsekreem 60 ml N1

5,97

90%

8007979

Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g

8,20

90%

  (3) Stoomipastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000467

Stomahesive pasta 60 g N1

9,16

90%

7000704

Coloplast pasta 60 g N1

9,16

90%

  (4) Stoomiümbrise kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed N100

12,61

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50 ml*

10,45

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml*

9,30

90%

8008773

Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50

9,06

90%

8009396

Welland stoomiümbruse nahakaitse sprei 50 ml*

10,44

90%

8016996

Brava nahakaitse salvrätid N50*

32,50

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (5) Stoomi liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,61

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%

8019453

Brava nahapuhastuse salvrätid N50*

30,50

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (6) Stoomi lõhna neutraliseerivate vahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001297

StomOdor tilgad 35 ml

12,10

90%

8001306

StomOdor sprei 210 ml

12,10

90%

8008733

Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100

31,25

90%

  (7) Haigekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 20 meditsiiniseadme müügipakendi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Meditsiiniseadme müügipakend, mis sisaldab meditsiiniseadmeid koguses 100, on võrdsustatud kahe pakendiga.

§ 10.   Alkoholivaba stoomipasta

  (1) Alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60 g Tube

13,52

90%

8004186

Welland stoomi pasta alkoholivaba 100 g

15,00

90%

  (2) Haigekassa võtab alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul ja kes ei saa allergilise või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat, kuni üheksa pasta eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 11.   Stoomikotivöö

  (1) Stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000456

ConvaTec stoomikotivöö 1tk

3,65

90%

7000647

Coloplast stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7005507

Stoomivöö Carefix Stomaplus 1 tk*

8,61

90%

8002956

Welland stoomikotivöö rõngaga

4,65

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomikotivöö rõngaga) piirhind, milleks on 4,65 eurot.

  (2) Haigekassa võtab stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni kahe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 12.   Stoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Stoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004368

Ease Ribad kumerad 3 x 9 cm N60

48,00

90%

8005453

Hydroframe alusplaadi lisakinnitused N20

16,00

90%

8005554

Ease Ribad 3 x 11 cm N60

48,00

90%

8019182

Brava alusplaadi lisakinnitusribad kumerad N20

16,22

90%

  (2) Haigekassa võtab stoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 360 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 13.   Urostoomi öine uriinikogumiskott

  (1) Urostoomi öiste uriinikogumiskottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000490

ConvaTec öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

7005709

Coloplast öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

8001542

Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega N5

19,75

90%

  (2) Haigekassa võtab urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 18 öise uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 14.   Dušikaitse larüngektoomia korral

  (1) Dušikaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000748

Atos Provox ShowerAid trahheostoomi kaitse N1

27,70

90%

  (2) Haigekassa võtab dušikaitsme eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 15.   Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral

  (1) Kinnitusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011504

Atos Adhesive FlexiDerm Round kinnitusplaastrid N20

75,30

90%

7011515

Atos Adhesive FlexiDerm Oval kinnitusplaastrid N20

75,30

90%

  (2) Haigekassa võtab kinnitusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 16.   Filtrid larüngektoomia korral

  (1) Filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003202

Provox XtraMoist HME 7290, 30 tk

74,00

90%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291, 30 tk

74,00

90%

7003730

Provox XtraFlow HME 7298, 5 tk

12,40

90%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297, 5 tk

12,40

90%

  (2) Haigekassa võtab filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on teostatud larüngektoomia, kuni 365 filtri eest kalendriaastas.

§ 17.   Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral

  (1) Liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,61

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8008366

Provox nahapuhastuslapid N50*

27,06

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (2) Haigekassa võtab liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 100 puhastuspadjakese või 100 salvräti või kahe sprei eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 18.   Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava  kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 x 8,5 cm

2,54

90%

8007999

METALLINE haavapadi dreenidele N50

16,35

90%

8008015

METALLINE haavapadi trahheostoomile N50

16,35

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 19.   Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003347

Pharma Neo 1 tk

1,05

90%

8003880

Aqua+TS trahheostoomi niisuti N30

31,50

90%

8006867

Trahheaniisuti HydroTrach MkII

1,50

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on trahheostoom, kuni 730 filtri eest kalendriaastas.

§ 20.   Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid

  (1) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014888

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

16,80

90%

7014899

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

16,80

90%

7014901

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

16,80

90%

7014912

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

16,80

90%

7014923

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

16,80

90%

7014934

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

16,80

90%

7014945

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

16,80

90%

7014956

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D.7,0

16,80

90%

7014967

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

16,80

90%

7014978

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

16,80

90%

7014989

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

16,80

90%

7014990

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

16,80

90%

7015003

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

16,80

90%

7015014

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

16,80

90%

  (2) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015025

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

11,40

90%

7015036

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

11,40

90%

7015047

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

11,40

90%

7015058

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

11,40

90%

7015069

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

11,40

90%

7015070

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

11,40

90%

7015081

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

11,40

90%

7015092

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,0

11,40

90%

7015104

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

11,40

90%

7015115

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

11,40

90%

7015126

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

11,40

90%

7015137

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

11,40

90%

7015148

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

11,40

90%

7015159

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

11,40

90%

  (3) Haigekassa võtab sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 24 sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 21.   Sisemised trahheakanüülid

  (1) Sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015160

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 3,5

2,95

90%

7015171

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,0

2,95

90%

7015182

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,5

2,95

90%

7015193

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,0

2,95

90%

7015205

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,5

2,95

90%

7015216

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,0

2,95

90%

7015227

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,5

2,95

90%

7015238

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,0

2,95

90%

7015249

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,5

2,95

90%

7015250

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,0

2,95

90%

7015261

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,5

2,95

90%

7015272

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,0

2,95

90%

7015283

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,5

2,95

90%

7015294

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 10,0

2,95

90%

  (2) Haigekassa võtab sisemiste trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 365 sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 22.   Trahheostoomi kaelapaelad

  (1) Trahheostoomi kaelapaelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8018317

Trahheostoomi kaelapael laste 507800 N10

43,00

90%

8018448

Trahheostoomi kaelapael täiskasvanu 507900 N10

30,00

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi kaelapaelte eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 30 kaelapaela eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 23.   Kõneklapid

  (1) Kõneklappide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8011391

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV2000 läbipaistev

144,00

90%

8011444

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV2001 lilla

144,00

90%

8016063

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV007 mereroheline

144,00

90%

8017107

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV005 valge

144,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike kõneklappide eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) püsiva trahheostoomi korral kuni kolme Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi eest kalendripoolaastas;
  2) ajutise trahheostoomi korral ühe Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi eest kahe kuu jooksul.

§ 24.   Nebulisaatori komplekt

  (1) Nebulisaatori komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8013005

Nebulisaatorsüsteemi Aerogen Solo (USB) stardikomplekt

441,60

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku nebulisaatori komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, ühe seadme eest 12 kuu jooksul;
  2) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ning vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone ja ravi kriitilisuse tõttu ka varuseadet, kuni kahe seadme eest 12 kuu jooksul.

§ 25.   Nebulisaator

  (1) Nebulisaatori kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8014406

Aerogen Solo nebulisaator

42,00

90%

  (2) Haigekassa võtab nebulisaatorite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, kuni 13 nebulisaatori eest kalendriaastas.

§ 26.   Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003291

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH05/35 cm

0,56

90%

7003763

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH08/35 cm

0,56

90%

7004292

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH06/35 cm

0,56

90%

8001826

Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH10/53 cm N75

22,50

90%

8002796

Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH12/53 cm N75

22,50

90%

8006573

Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH16/53 cm N75

22,50

90%

8007656

Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH14/53 cm N75

22,50

90%

  (2) Haigekassa võtab aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 3600 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

§ 27.   Tallatoed

  (1) Tallatugede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001592

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2

54,00

90%

7001682

OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2*

70,50

90%

7003538

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 tk*

82,50

90%

7004708

OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 tk*

70,50

90%

7015597

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2*

82,00

90%

8003189

Jalakabinet OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2

65,00

90%

8004178

Technical Orthopedic Solutions OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2*

70,50

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jalakabinet OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2) piirhinnast (65,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 32,50 eurot.

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku tallatoe eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses: üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 28.   Randme-kämblaortoosid

  (1) Randme-kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001604

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

30,00

90%

7001671

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav randmeortoos

43,00

90%

7001693

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

53,14

90%

7001761

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käe-randmeortoos

53,14

90%

7003910

OÜ Jalaexpert valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7004797

OÜ Jalaexpert valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7007385

Rehan randmeortoos, O4-001, Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7008173

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumenstütze

28,00

90%

7008184

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-HIT

30,00

90%

7008207

Mediroyal käe-randmeortoos 325

20,70

90%

7008218

Mediroyal randmelahas TH1000

20,70

90%

7008229

Mediroyal randmeortoos Pucci 415

20,70

90%

7008241

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav käeortoos

30,00

90%

7008308

Otto Bock randmetugi Wrist Support Child 4067

20,70

90%

7008319

Rehband randmetugi 4068

20,70

90%

7008320

Otto Bock randmetugi Manu 3D 4142

20,70

90%

7008331

Otto Bock randmetugi Wristoform

20,70

90%

7008353

Otto Bock randmetugi Manu Comfort 4055

20,70

90%

7008364

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Thumboform X-Long 4086

20,70

90%

7008375

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Basic 4143

20,70

90%

7008386

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Pollex 4146

20,70

90%

7008397

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023

20,70

90%

7008409

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC

31,00

90%

7008454

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT DIGITUS

42,00

90%

7008465

Randmeortoos Sporlastic MANU-X

28,00

90%

7008476

Thuasne randmeortoos Ligaflex Immo

31,00

90%

7008487

DJO Global operatsioonijärgne randmeortoos 79-9796X

18,96

90%

7008498

DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 799772X

18,96

90%

7008500

DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X

18,96

90%

7008511

DJO Global ComfortForm™ randme/pöidla ortoos 798730X

18,96

90%

7008522

DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX

18,00

90%

7008533

DJO Global Stabilair™ randme ortoos (õhuga) 05FXX

18,96

90%

7008544

Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X

18,96

90%

7008555

Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos

18,96

90%

7008577

Exos Corporation randmetugi 220

53,14

90%

7008588

DJO pöidla-randmeortoos Pol´ax

53,14

90%

7008599

Mediroyal randmeortoos EU2050

18,96

90%

7008601

Mediroyal randmeortoos MR2085

18,96

90%

7008656

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

53,14

90%

7008667

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

53,14

90%

7008678

Otto Bock randmeortoos Wrist Support 9010

16,00

90%

7008689

Otto Bock randmeortoos Wrist Support 7910

17,00

90%

7008690

Otto Bock randmeortoos Diagonal Comfort 4026

18,00

90%

7008713

Otto Bock randmeortoos Thumboform Short 4084

18,00

90%

7008724

Otto Bock randmeortoos Thumboform Long 4085

18,96

90%

7008735

Otto Bock randmeortoos Manu 3D Short 4103

18,00

90%

7008746

Otto Bock randmeortoos Diagonal Short 4074

18,96

90%

7008757

Otto Bock randmeortoos Diagonal Long 4075

18,96

90%

7010682

Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex

20,70

90%

7010705

Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed

20,70

90%

7010716

Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Medi CTS

20,70

90%

7010727

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-RING

24,00

90%

7010749

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic MittelhandDaumenschiene

20,70

90%

7010750

Randmeortoos Medi Manumed Active

45,00

90%

7010772

Randmeortoos Medi CTS

53,14

90%

7010783

Randmeortoos Sporlastic Manu Cast

38,00

90%

7010794

Randmeortoos Sporlastic Manu-HIT

35,00

90%

7010806

Randmeortoos Sporlastic ManuDYN

39,00

90%

7010828

Thuasne randmeortoos Dynastab Dual

31,00

90%

7010839

Thuasne randme fikseeriv tugiside Ligaflex Manu 2430

31,00

90%

7013696

Randmeortoos Orliman, MF-60

18,96

90%

7013708

Randmeortoos Orliman, MF-50

18,96

90%

7013719

Lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M770

35,00

90%

7013731

Randmeortoos Orliman käelaba ja randme fikseerimiseks, art. M-710

60,00

90%

7013742

Randmeortoos Orliman, Manutec Fix M760

25,00

90%

7013775

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1153 (vasak)

50,00

90%

7013786

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1152 (parem)

50,00

90%

7013797

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1151(vasak)

85,00

90%

7013809

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1150 (parem)

85,00

90%

7013810

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1154

25,00

90%

7013876

Kämblaluude murdejärgne ortoos Orliman, art. 710

60,00

90%

7015564

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7015643

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7015890

Lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M670

35,00

90%

7015902

Randmeortoos Orliman Manutec MFP-D80

53,00

90%

7015913

Randmeortoos Orliman Manutec MFP-I80

53,00

90%

7015924

Randmeortoos Orliman Manutec MF-D61

53,14

90%

7015935

Randmeortoos Orliman Manutec MF-I61

53,14

90%

7015946

Randmeortoos Orliman Manutec MP-D70

53,14

90%

7015957

Randmeortoos Orliman Manutec MP-I70

53,14

90%

7016532

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-03

20,00

90%

7016543

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-04

20,00

90%

7016554

Benefoot kämblaortoos Mallet FMS

6,00

90%

7016655

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N

18,50

90%

7016666

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N-01

18,50

90%

7016677

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-01

35,00

90%

7016688

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos U-SN

18,50

90%

7016699

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-08

25,00

90%

7017386

Rehan Healthcare Co Ltd kämblaortoos O0-008

8,00

90%

8001212

Mediroyal Neptune keskmine pöidlaortoos

20,00

90%

8001379

DJO pöidlaortoos

18,00

90%

8001501

BORT randmeortoos

20,00

90%

8001614

Thuasne randme ja pöidla fikseerimise lahas 

53,14

90%

8001685

DJO Aircast A2 randmeortoos

20,00

90%

8002008

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos

29,95

90%

8002180

Mediroyal ARX keskmine pöidlaortoos

24,30

90%

8002296

Orliman lühike randmeortoos jäiga splindiga MF-D52, MFI52

35,00

90%

8002360

BORT Generation pöidlaortoos

23,00

90%

8002573

Mediroyal Neptune Wrist lühike randmeortoos

32,15

90%

8002697

BORT SellaFix® P Pöidla sadulliigese ortoos

35,00

90%

8003204

BORT ManuBasic® randmeortoos

27,00

90%

8003557

Mediroyal Neptune lühike pöidlaortoos

20,00

90%

8003954

BORT dorsaalne kämblaortoos

60,00

90%

8004141

BORT sõrmeliigese ortoos

50,00

90%

8004445

BORT Soft Plus pöidlaortoos 

32,00

90%

8004515

BORT select Manuzip® volar randmetugi

36,00

90%

8004894

BORT SellaXpress Plus pöidlaortoos

27,00

90%

8004906

Push ORTHO pöidla põhiliigese tugiside

36,00

90%

8005166

BORT Sellafix ®N pöidla sadulliigese ortoos

29,00

90%

8005314

Thuasne Ligaflex Pro 

53,14

90%

8005412

Mediroyal Origo Wrist lühike randmetugi MR2260

28,80

90%

8005429

Mediroyal Origo lühike pöidlaortoos

19,50

90%

8005778

Mediroyal Ventus randme- ja pöidlaortoos

35,00

90%

8006359

Mediroyal Neptune pikk randmeortoos

34,20

90%

8006795

DJO pöidlalahas

20,00

90%

8006824

Mediroyal ARX lühike pöidlaortoos

25,00

90%

8006833

Mediroyal Ventus Short randmeortoos EZY MR2262

29,65

90%

8007043

Mediroyal NRX termoplastist keskmine pöidlaortoos

20,00

90%

8007290

Mediroyal Origo Tetra lühike randmeortooos

35,00

90%

8007401

BORT ManuCarpal® Soft randmeortoos

45,00

90%

8007519

Push MED randme tugiside tugiliistuga

38,00

90%

8007536

BORT SellaDur® pöidlaortoos

22,00

90%

8007630

DJO randmeortoos Comfort Form

20,00

90%

8008177

BORT Soft pöidlaortoos lühike

20,00

90%

8008393

Mediroyal Origo Wrist lühike randmeortoos MR2210

28,80

90%

8008538

Medi Manumed randme tugiside

53,14

90%

8008696

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos EZY MR2226

29,95

90%

8008928

BORT SellaDur® FLOC pöidlaortoos

27,00

90%

8009178

BORT SellaTex® pöidla-kämblaortoos lastele

45,00

90%

8009213

DJO randmeortoos

18,00

90%

8009365

BORT SellaFix® K pöidlaortoos

25,00

90%

8009394

BORT SellaFlex pöidlaortoos

20,00

90%

8009697

Push MED randme tugiside

44,00

90%

8009823

Push Care randme tugiside

25,00

90%

8011801

Randmeortoos Manumed RFX

53,14

90%

8016485

Ortopeediline käetugi – 847/848

35,00

90%

8017657

Käetugi – 842

30,00

90%

8018701

Jäik randme ja labakäe tugi mõlemale käele – 840

19,00

90%

8018834

Jäik universaalne pöidla tugi, mõlemale käele – 841

23,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe ortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe ortoosi eest.

§ 29.   Õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) Õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001705

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav epikondüliidiortoos

30,00

90%

7001738

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7003796

OÜ Jalaexpert valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7004090

OÜ Jalaexpert valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7007475

Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, 03–003, Elbow Splint

86,05

90%

7008791

Epikondüliidiortoos Sporlastic CUBIDYN Epicondylitis

21,00

90%

7008814

Õhkpadjaga epikondüliidiortoos 05A DJO Global

16,00

90%

7008825

Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global

20,00

90%

7008836

Mediroyal küünarnukiortoos ribaga EpiCon Temp EU2510

16,00

90%

7008847

Mediroyal epikondüliidiortoos EU2610

16,00

90%

7008858

Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923

12,41

90%

7008869

Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015

12,41

90%

7008904

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic OMOHIT

80,00

90%

7008915

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic NeuroLux II

91,09

90%

7008948

DJO Global rangluumurru ortoos 79-8500X

29,00

90%

7008959

DJO Global õla/käekott 79-8401X

23,00

90%

7008960

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X

82,00

90%

7008971

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki ortoosiga 11-011X

91,09

90%

7008982

DJO Global ROM küünarnukiortoos 11-0520-x

78,00

90%

7008993

DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 799151X

31,00

90%

7009006

Mediroyal õlavarreortoos 8010

50,00

90%

7009017

Mediroyal ErixOne õlavarreortoos MR990

70,00

90%

7009073

OÜ Ortopeediskeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

82,80

90%

7009084

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigeseortoos, kinnitusega

82,80

90%

7009095

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7126

55,00

90%

7009107

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Acro Comfort 5055

91,09

90%

7009118

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling 50A8

40,00

90%

7009129

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling, Abduction 50A9

85,00

90%

7009130

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Sensa 50A7

91,09

90%

7009152

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace Ulnaris 4823

58,00

90%

7009163

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyperex Warm 7124

91,09

90%

7009174

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7726

71,00

90%

7009185

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Neurexa 5065

91,09

90%

7010851

Epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap

30,00

90%

7010862

Epikondüliidiortoos Medi Epicomed

32,00

90%

7010895

Thuasne epikondüliidiortoos SILISTAB EPI

32,00

90%

7010907

Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX

21,00

90%

7010929

Epikondüliidiortoos Sporlastic Olecranonbandage

32,00

90%

7010930

Epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic

42,00

90%

7010941

Mediroyal epikondüliidiortoos Epicon EU2511

16,00

90%

7010952

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi

170,00

90%

7010963

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Medi SLK

170,00

90%

7010974

Medi õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omomed

91,09

90%

7010985

Thuasne õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Immo Vest

60,00

90%

7010996

Sporlastic ROM reguleeritav küünarliigese ortoos

229,00

90%

7011009

Sporlastic OMO-LUX õlaortoos

233,00

90%

7011010

Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos NeuroLUX

91,09

90%

7013135

Rangluu rihm, Orliman Immobilisers, art. IC-30

65,00

90%

7013517

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-44

78,00

90%

7013528

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-40

55,00

90%

7013562

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-45

91,00

90%

7013573

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46

55,00

90%

7013584

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-47

91,00

90%

7013595

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300

91,00

90%

7013607

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. TP-6300

91,00

90%

7013629

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4801

91,00

90%

7013652

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1130

78,00

90%

7013663

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1131

28,00

90%

7013674

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1140

60,00

90%

7013685

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1141

80,00

90%

7013821

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1132

25,00

90%

7013832

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1133

17,00

90%

7015845

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4802

91,00

90%

7015856

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5801

91,00

90%

7015867

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5802

91,00

90%

7015878

Õla- ja küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-42A

13,00

90%

7015889

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-43A

19,00

90%

7016846

Reh4Mat Slawomir Wronski õlaortoos AM-SOB-02

80,00

90%

7016857

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB-03

23,00

90%

7016868

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB

80,00

90%

7016879

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-BX-01

86,00

90%

7016880

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-AO-KG-02

91,00

90%

7016891

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-PS-04

80,00

90%

8001032

BORT select EpiPlus® küünarnukitugi

45,00

90%

8001206

Orlimani silikoonpadjaga küünarliigeseortoos Codisil 9301

43,00

90%

8001993

BORT Stabilo® epikondüliidiortoos

25,00

90%

8002286

Reh4Mat Slawomir Wronski küünarliigeseortoos AM-SL02

91,09

90%

8002612

BORT OmoBasic® õla- ja küünarvarreortoos

80,00

90%

8003319

BORT ROM õla- ja käevarreortoos

160,00

90%

8003346

BORT OmoXpress õlaortoos

75,00

90%

8004018

BORT OmoTex Traction õla- ja käsivarreortoos, art. 121600

60,00

90%

8004966

Mediroyal universaalne epikondüliidi ortoos

21,00

90%

8005527

BORT OmoTex Traction õla- ja käsivarreortoos, art. 120800

60,00

90%

8006120

Incrediwear õlatugi

60,00

90%

8006309

Push MED õlaliigese tugiside PLUS

56,00

90%

8006430

Push MED epikondüliidi tugiside

28,00

90%

8006609

BORT OmoSAT õla- ja küünarvarreortoos

60,00

90%

8007532

DJO õla abduktsiooni ortoos UltraSling

91,00

90%

8007859

Medi õlavarreortoos Humeral

115,00

90%

8008830

DJO Sully õlga stabiliseeriv tugi

175,00

90%

8009247

Orliman õlga ja küünarliigest fikseeriv rippside C-41

37,00

90%

8013297

Õla abduktsioonipadi protect. SA 15

91,09

90%

8013670

Toetav küünarvarrekaitse (epikondüliidiside) SPORTING BLUE 2027 – 881

13,00

90%

8014241

Käetugi reguleeritava rihmaga – 625

13,00

90%

8015729

Küünarliigeseortoos Medi Epico ROM

220,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord vasaku kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest;
  2) üks kord parema kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest.

§ 30.   Põlveortoosid

  (1) Põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001626

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlveortoos

147,00

90%

7001716

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos

300,00

90%

7003673

OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7004315

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlvetugi

327,75

90%

7007543

Rehan Healthcare põlvetugi, A7-025 Active Elastic Gel Pad Knee Stabilizer

60,00

90%

7009196

Põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version

105,16

90%

7009208

Põlvetugi Sporlastic GENU-HIT GS

80,00

90%

7009219

Põlvetugi Sporlastic SUPER-GENUPLUS

80,00

90%

7009242

Põlvetugi Sporlastic V-FORCE Knieorthese

499,00

90%

7009253

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 50 cm

105,16

90%

7009264

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 50 cm

105,16

90%

7009275

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 60 cm

105,16

90%

7009286

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 60 cm

105,16

90%

7009309

DJO Global ACL põlveortoos 11-160X

105,16

90%

7009310

DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758

85,00

90%

7009321

DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239

55,00

90%

7009332

DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X

55,00

90%

7009343

DJO Global Patella ortoos 79-8032X

19,00

90%

7009354

DJO Global Patella ortoos 08A

19,00

90%

7009376

Mediroyal põlveortoos 8052

58,00

90%

7009387

Mediroyal Patella ortoos 8054

19,00

90%

7009398

Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU04120

55,00

90%

7009400

Mediroyal Genum T3 Liga X-ease põlveortoos EU04314

95,00

90%

7009422

DJO põlveortoos Defiance 11-7422X

327,75

90%

7009433

DJO põlveortoos Armor 11-144X

300,00

90%

7009444

DJO põlveortoos FullForce põlveortoos 11-322X

300,00

90%

7009455

DJO põlverortoos 4Titude 11-083X

327,75

90%

7009466

Mediroyal põlvetugi 4115

105,16

90%

7009488

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

327,75

90%

7009499

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385

33,00

90%

7009501

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Chondro 8386

40,00

90%

7009523

Otto Bock põlvetugi Genu Therma 8361

26,00

90%

7009556

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Patella 8364

32,00

90%

7009567

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354

45,00

90%

7009578

Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041

26,00

90%

7009589

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza Patella Stabilizer 8360

58,00

90%

7009590

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza 8358

74,00

90%

7009602

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wrapparound 8362

77,00

90%

7009613

Otto Bock põlvetugi Genu Comfort 8255

77,00

90%

7009624

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa 8356

105,16

90%

7009635

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa, wraparound 8353

105,16

90%

7009646

Otto Bock põlvetugi Genu Stable 7159

96,00

90%

7009657

Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782

64,00

90%

7009668

Otto Bock põlvetugi Knee X-Stable with Patellar Support 7781

84,00

90%

7010042

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long 8359

192,00

90%

7010053

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long, wraparound 8368

272,55

90%

7010064

Otto Bock kogujalaortoos Genu Neurexa 8165

256,00

90%

7010075

Otto Bock põlveortoos Genu Immobil 8060

78,00

90%

7011021

Põlvetugi Medi M.4 (universaalne tüüp)

105,16

90%

7011032

Põlvetugi Medi Protect

90,00

90%

7011043

Põlvetugi Medi ROM

190,00

90%

7011054

Põlvetugi Medi Stabimed

135,00

90%

7011087

Thuasne põlveortoos Genu Ligaflex

90,00

90%

7011098

Thuasne põlvetugi Genu Ligaflex ROM

195,00

90%

7011100

Thuasne põlvetugi Ligaflex 2370

105,16

90%

7011111

Thuasne põlvetugi Ligaflex

90,00

90%

7011133

Sporlastic põlvetugi Patelladyn

90,00

90%

7013191

Orliman põlvetugi Rodisil art. 8104 / 9104

74,00

90%

7013214

Orliman põlvetugi Rodisil Plus art. 8106 / 9106

101,55

90%

7013236

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104

105,16

90%

7013247

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104-A

105,16

90%

7013258

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6112

105,16

90%

7013270

Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250

250,00

90%

7013326

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1180

65,00

90%

7013337

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181

50,00

90%

7013348

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182

65,00

90%

7013359

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1184

62,00

90%

7013416

Orliman põlveortoos, art. 94261

275,00

90%

7015621

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7015799

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7112

105,16

90%

7015801

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104

105,16

90%

7015812

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104-A

57,00

90%

7015823

Põlvetugi Orliman, nurga fikseerimisega, art. 6112

105,16

90%

7015834

Põlvetugi Orliman, nurga fikseerimisega, art. 7112

105,16

90%

7016565

Reh4Mat Slawomir Wronski reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-Z/1R

105,00

90%

7016576

Reh4Mat Slawomir Wronski eest avatav reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-O/1R

105,00

90%

7016587

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega laste põlveortoos AM-DOSK-Z/S-A

90,00

90%

7016598

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-TUD-KD

105,00

90%

7016600

Reh4Mat Slawomir Wronski jäiga küljetoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/2

105,00

90%

7016611

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/S-P

80,00

90%

7016622

Reh4Mat Slawomir Wronski patella tugi AS-KX-04

90,00

90%

7016633

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AS-SK/A

90,00

90%

8001415

DJO post-op pikendatav põlveortoos

120,00

90%

8001604

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi lastele

40,00

90%

8002097

Mediroyal CRX baas põlveortoos

72,00

90%

8002113

BORT Immob Splint põlvetugi laste

40,00

90%

8002148

Medi põlveortoos protect. Co

190,00

90%

8002263

BORT Asymmetric® põlvetugi

69,00

90%

8002548

Push Care põlveliigese tugiside

55,00

90%

8002815

BORT Stabilo® põlvetugi

69,00

90%

8003016

Mediroyal CRX patella põlveortoos

75,00

90%

8003701

Push MED patella tugiside

24,00

90%

8003858

Thuasne GenuPro Comfort, art. 2346

90,00

90%

8004280

Bauerfeind GenuTrain® põlveortoos

79,00

90%

8004614

DJO põlveortoos OA Lite

105,00

90%

8004951

Thuasne GenuPro Activ

90,00

90%

8005222

Medi põlveortoos Protect.ROM telescopic

190,00

90%

8005462

BORT Stabilo® põlvetugi laste

69,00

90%

8005676

Medi lühike pehme põlveortoos Stabimed pro, art. G08006

135,00

90%

8005682

Orlimani funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200

250,00

90%

8005690

Incrediwear põlvetugi

47,10

90%

8006108

DJO põlveortoos liigenditega Tru-Pull

70,00

90%

8006201

DJO elastne põlveortoos rihmaga Genou

40,00

90%

8006214

DJO 3-panel põlveortoos

40,00

90%

8006258

Medi põlveortoos Genumedi pro

135,00

90%

8006329

DJO elastne põlveortoos külgtugedega Aligua

55,00

90%

8006579

BORT Asymmetric® Plus põlvetugi

100,00

90%

8006776

Medi protect.ROM/cool

190,00

90%

8006892

Põlveortoos DJO OA Reaction Web

105,00

90%

8007448

Genumedi põlvetugi K10220

60,00

90%

8007491

DJO TROM advance põlveortoos

120,00

90%

8007546

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi

40,00

90%

8008308

Push MED põlveliigese tugiside

79,00

90%

8008641

DJO põlvetugi Legend

320,00

90%

8008762

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-OSK-O/2

101,00

90%

8008927

DJO põlveortoos Reaction

70,00

90%

8008987

BORT Immob Splint põlvetugi

40,00

90%

8009120

BORT põlvetugi, art. 114150

40,00

90%

8009580

Medi fikseeriv kogujalaortoos

105,16

90%

8009589

Mediroyal CRX artro põlveortoos

80,00

90%

8009766

DJO X-Act ROM Lite põlveortoos

120,00

90%

8013499

Liigenditega avatud patella- ja õndlaosaga põlvekaitse 30 cm – 844

55,00

90%

8015423

Patellatugi polstriga - 886

20,00

90%

8017859

Põlvetugi SPORTING BLUE 2027 patella avausega, reguleeritav – 884

55,00

90%

8017925

Survega põlvekaitse DYNAMIC – 539

26,00

90%

8018923

Elastne tugiliistudega põlveside Special Rekordsan patella-avausega – 887

39,00

90%

8019228

Põlvetugi SPORTING BLUE 2027 patella avausega – 885

32,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala põlveortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest.

§ 31.   Jalaortoosid

  (1) Jalaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001637

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001660

Eesti Ortoosikeskuse OÜ jalaortoos

112,00

90%

7001727

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001750

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi

112,00

90%

7003516

OÜ Jalaexpert valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7004360

OÜ Jalaexpert valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7007587

Rehan kogujalaortoos, O9-012 Ankle Walker with PullLock ROM

262,68

90%

7007699

Rehan korrigeeriv jalatugi, A9-017 Active Elastic Gel Pad Ankle Support

50,00

90%

7009747

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE

71,06

90%

7009758

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX

71,06

90%

7009769

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort

114,00

90%

7009781

DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X

71,06

90%

7009804

Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047

71,06

90%

7009815

DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X

100,00

90%

7009826

DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A

100,00

90%

7009837

DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F

100,00

90%

7009848

DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava nurgaga) 11-138X

100,00

90%

7009859

DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T

55,00

90%

7009860

DJO jalatugilahas pehmendusega 79-7228X

71,06

90%

7009871

Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X

43,00

90%

7009882

Camp Scandinavia AB jalalaba ortoos koos pehmendusega ToeOff 28405

151,80

90%

7009927

Otto Bock fikseeriv jalatugi, art. 50S20-1

78,00

90%

7009938

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 50S1

71,06

90%

7009949

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 28U90

64,00

90%

7009950

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, dünaamiline mooduliga DIRAME

151,80

90%

7009961

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7009972

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1

117,00

90%

7009983

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, low 50S14-1

154,00

90%

7009994

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1

117,00

90%

7010008

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, high 50S12-1

272,55

90%

7010019

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1

145,00

90%

7010086

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065

179,00

90%

7010097

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario T 8066

150,00

90%

7010109

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Comfort 509

20,00

90%

7010110

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Combo Comfort 510

20,00

90%

7010121

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502

20,00

90%

7010132

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504

20,00

90%

7010143

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sensa 50S5

71,06

90%

7010154

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleoform 7175

71,06

90%

7010165

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772

71,06

90%

7010176

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Active Ancle 7680

71,06

90%

7010187

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sprint 50S3

48,00

90%

7010198

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774

65,00

90%

7010200

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8

71,06

90%

7010211

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Direxa Stirrup 50S9

71,06

90%

7010222

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Lace Up Ankle 7771

39,00

90%

7010233

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761

40,00

90%

7011177

Korrigeeriv jalatugi Medi Achimed/Levamed

60,00

90%

7011188

Korrigeeriv jalatugi Medi ROM Walker Control

71,06

90%

7011199

Korrigeeriv jalatugi Medi M.step

65,00

90%

7011201

Thuasne korrigeeriv jalatugi Dynastab

55,00

90%

7011212

Thuasne korrigeeriv jalatugi Ligastrap IMMO

65,00

90%

7011223

Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Comtrol ROM

71,06

90%

7011234

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic SWEDE-O-UNIVERSAL

55,00

90%

7011267

Korrigeeriv jalatugi Sprlastic ACHILLO-HIT

71,06

90%

7013360

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobiplus, EST-090

63,00

90%

7013371

Korrigeeriv jalatugi Orliman, TOB-500

45,00

90%

7013382

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobisil, art. 8401

71,06

90%

7013449

Kogujalaortoos Orliman, ROM Walker EST-086

272,55

90%

7013461

Kogujalaortoos Orliman, art. TP-2100

147,00

90%

7013494

Kogujalaortoos Walkers, Orliman, art. EST-088

170,00

90%

7013506

Orliman jalatugi lastele, art. OP1190

50,00

90%

7015508

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7015542

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7016385

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-03

71,00

90%

7016396

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi U-SS-01

40,00

90%

7016408

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-02

67,00

90%

7016419

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-03

71,00

90%

7016420

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-07

71,00

90%

7016431

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-07

71,00

90%

7016442

Reh4Mat Slawomir Wronski kogujalaortoos AM-KDAM/1R

262,00

90%

7016464

Reh4Mat Slawomir Wronski Hallux valgus tugi AM-OP-02

28,00

90%

7016497

MDH Sp.zoo pneumaatiline kogujalaortoos Q62O11

150,00

90%

7016509

Össur International jalatugi Össur Foot-Up

71,00

90%

7016521

Össur International jalatugi Össur Formfit

71,00

90%

8001344

DJO PodaLib Dünaamiline AFO

55,00

90%

8001758

BORT Air Walker short saabaslahas

71,00

90%

8001804

DJO jalaortoos Super Lite Afo

40,00

90%

8003145

Push Care hüppeliigese tugiside

39,00

90%

8003746

Medi labajala, hüppeliigeseortoos protect. CAT Walker

150,00

90%

8003844

BORT select TaloStabil® Plus hüppeliigese tugi

40,00

90%

8004092

BORT operatsioonijärgne jalanõu kinnise ninaga

35,00

90%

8004113

Incrediwear hüppeliigese tugiside

32,70

90%

8004297

Push MED hüppeliigese tugiside AEQUI FLEX

71,00

90%

8004348

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi 

60,00

90%

8004536

BORT select TaloStabil® hüppeliigese tugi

50,00

90%

8004689

DJO DonJoy Nextep™ Contour™ Walker jalaortoos

100,00

90%

8004824

BORT select AchilloStabil® Plus hüppeliigese tugi

60,00

90%

8004868

DJO hüppeliigese ortoos elastne lisarihmaga

20,00

90%

8005075

Mediroyal Armis Light hüppeliigese ortoos

45,00

90%

8005229

DJO hüppeliigese tugi Lace-Up

55,00

90%

8005495

Orliman kogujalaortoos Walker Fixed EST-087

272,55

90%

8005705

Orliman kogujalaortoos Walker lastele OP1191

71,06

90%

8005898

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi lastele

60,00

90%

8005919

BORT Air Walker Long saabaslahas

71,00

90%

8005926

DJO hüppeliigese ortoos AirLift PTTD

55,00

90%

8006167

BORT AchilloStabil® Eco hüppeliigese tugi

50,00

90%

8006946

DJO Aircast jalaortoos

75,00

90%

8007114

DJO hüppeliigese ortoos Air Sport

55,00

90%

8007200

DJO hüppeliigese ortoos Stabilizing pro

55,00

90%

8007279

Push MED hüppeliigese tugiside

71,00

90%

8007409

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-10

71,00

90%

8007490

Mediroyal CRX Achillex hüppeliigese ortoos achilleuse lisatoega

46,00

90%

8007912

Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI

65,00

90%

8008174

BORT operatsioonijärgne jalanõu lahtise ninaga

35,00

90%

8008581

Medi hüppeliigesetugi Levamed stabili-tri

131,00

90%

8008863

DJO hüppeliigese tugi Airheel

40,00

90%

8008892

Hallufix Bunion Aid varbasirutus ortoos

30,00

90%

8008925

Esmane varane Orliman jalaortoos TN-241

35,00

90%

8009152

Medi hüppeliigesetugi Levamed active

63,00

90%

8009688

Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI JUNIOR

55,00

90%

8009730

DJO hüppeliigese ortoos Air stirrup

55,00

90%

8011461

Elastne hüppeliigesekaitse, tugev – 561

16,00

90%

8012295

Survega hüppeliigese kaitse DYNAMIC - 540

28,00

90%

8015641

Toetav hüppeliigesekaitse SPORTING BLUE 2027 reguleeritav – 882

16,00

90%

8017658

MalleoTrain® hüppeliigese ortoos

65,00

90%

8018192

Elastne reguleeritava kinnitusribaga pahkluuside – S560

16,00

90%

8018498

Reguleeritav tugedega pahkluuside – 538

32,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

§ 32.   Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) Selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001659

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav tugikorsett

198,00

90%

7001749

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav

476,10

90%

7004045

OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimmeristluu osa toestav tugikorsett

476,10

90%

7004405

OÜ Jalaexpert valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7007789

Rehan seljatugi Comfort A5-065

80,00

90%

7010244

Medi tugikorsett protect Dorsofix

104,89

90%

7010255

Thuasne tugikorsett Lombax Activity

70,00

90%

7010266

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-AKTIV

104,89

90%

7010277

Tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong

454,00

90%

7010299

Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041

61,00

90%

7010301

Mediroyal seljaortoos EU300X

55,00

90%

7010312

Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350

80,00

90%

7010323

DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X

56,00

90%

7010334

Mediroyal seljaortoos MR8830

53,00

90%

7010356

Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX

104,89

90%

7010378

Mediroyal tugikorsett EU 3000

55,00

90%

7010389

Mediroyal tugikorsett EU 3001

55,00

90%

7010402

Otto Bock tugikorsett, art. 28R140N

104,89

90%

7010413

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav Boston korsett

476,10

90%

7010424

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett, elastne

380,00

90%

7010446

Otto Bock tugikorsett Lumbo Therma 50R8

91,00

90%

7010457

Otto Bock tugikorsett Dorso Carezza Posture 50R49

70,00

90%

7010468

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza 50R40

100,00

90%

7010480

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50

100,00

90%

7010491

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa Women 50R51

100,00

90%

7010503

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza High 50R42

104,89

90%

7010514

Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort 1055

104,89

90%

7010525

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa High 50R52

104,89

90%

7010536

Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort Stable 1056

104,89

90%

7010547

Otto Bock tugikorsett Dorso Direxa Posture 50R59

104,89

90%

7010558

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ 1121

96,00

90%

7010570

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo High 1125

96,00

90%

7011278

Tugikorsett Medi Lumbamed Stabil

90,00

90%

7011290

Tugikorsett Medi 4C

104,89

90%

7011313

Thuasne tugikorsett Dynacross Activity

85,00

90%

7011324

Thuasne tugikorsett Lombacross Activity

90,00

90%

7011335

Thuasne tugikorsett Lombax Dorso

90,00

90%

7011346

Thuasne tugikorsett Lombax H

90,00

90%

7011357

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-SENSO

104,89

90%

7011368

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STRONG

104,89

90%

7011379

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STABIL

95,00

90%

7013090

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite, art. LTG-285

104,89

90%

7013102

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite, art. LTG-275

104,89

90%

7013113

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo, art. LTG-305

79,00

90%

7013124

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo, art. LTG-375

104,89

90%

7013146

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-320

235,00

90%

7013157

Seljaortoos Orliman, Dorso Evotec, art. EV-303

177,00

90%

7013168

Seljaortoos Orliman, JEWETT, art. J001

235,00

90%

7013179

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-280

104,89

90%

7013180

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-290

104,89

90%

7016701

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-01

104,00

90%

7016712

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-01

104,00

90%

7016723

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-PES-02

78,00

90%

7016734

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-06

104,00

90%

7016745

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-02

104,00

90%

7016756

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06

104,00

90%

7016767

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-06

104,00

90%

7016789

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-01

104,00

90%

7016790

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-02

99,00

90%

7016802

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03

99,00

90%

8001230

Mediroyal Back X-Low seljaortoos

38,20

90%

8001527

BORT StabiloBasic seljatugi padjaga

60,00

90%

8001608

Orlimani jäik alaseljaortoos 4 splindiga Evotec EV-100

104,89

90%

8003573

BORT VarioPlus erilaiusega seljatugi

140,00

90%

8003607

BORT naiste tugivöö roietele

22,00

90%

8005483

BORT select Stabilo® Lady seljatugi

104,00

90%

8005518

Alaseljaortoos Orliman Sacroiliac belt SD102

94,00

90%

8006248

BORT meeste tugivöö roietele

22,00

90%

8006458

DJO kompressiooniga seljatugi

60,00

90%

8006508

DJO seljaortoos Actistarps

60,00

90%

8007911

BORT select Stabilo® seljatugi 

104,00

90%

8008715

DJO seljaortoos Conforstraps

60,00

90%

8008797

Push Care selja tugiside

72,00

90%

8008831

Spinova Osteo® lülisambaortoos

312,00

90%

8009214

Incrediwear seljatugi

88,70

90%

8012469

Ortopeediline korsett DYNAMIC 27 cm – 663

56,00

90%

8015436

Ortopeediline korsett NERO 27 cm – 661

56,00

90%

8015654

Reguleeritav elastne vöö roietele ja kõhupiirkonnale kõrgusega 16 cm – 122

22,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 33.   Kõhuortoosid

  (1) Kõhuortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8013132

Kõhutugi protect Abdominal

35,00

90%

8019252

Reguleeritav elastne vöö roietele, kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 20 cm – 123

22,00

90%

8019667

Elastne songavöö Orliman

35,00

90%

8019709

Reguleeritav elastne vöö kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 27 cm –197

26,00

90%

8019786

Reguleeritav elastne vöö kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 24 cm –124

26,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kõhuortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 34.   Kaelaortoosid

  (1) Kaelaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010581

Otto Bock kaelatugi Philadelphia 50C40

40,00

90%

7014417

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2106

20,00

90%

7014428

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2108

20,00

90%

7014439

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2109

20,00

90%

7014440

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2111

20,00

90%

7014451

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2503 (8,3 cm)

40,00

90%

7014462

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2504 (10,8 cm)

40,00

90%

7015968

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2206

20,00

90%

7015979

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2208

20,00

90%

7015980

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2209

20,00

90%

7015991

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2211

20,00

90%

7016813

Timago International kaelatugi TGO-CKPH 103

40,00

90%

7016824

Timago International kaelatugi TGO-CKS 101

18,00

90%

8008785

Push MED kaela tugiside

43,00

90%

8011896

Pehme kaelatugi 861 – 8 cm

18,00

90%

8014244

Jäik reguleeritava kõrgusega kaelatugi MINERVA 860

30,00

90%

8017692

Pehme kaelatugi 862 – 10 cm

18,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kolme kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

§ 35.   Esmased varased puusa- ja jalaproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001312

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreprotees

745,20

90%

7001323

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieprotees

1238,55

90%

7001334

Eesti Ortoosikeskuse OÜ puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001367

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001435

OÜ Ortopeediakeskus sääreprotees lamineeritud hülsiga

2850,00

90%

7001446

OÜ Ortopeediakeskus reieprotees lamineeritud hülsiga

3775,00

90%

7001457

OÜ Ortopeediakeskus puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001480

OÜ Ortopeediakeskus põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7003460

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieprotees lamineeritud hülsiga

4095,00

90%

7003606

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004102

OÜ Jalaexpert sääreprotees

2668,00

90%

7004180

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreprotees lamineeritud hülsiga

2875,00

90%

7004416

OÜ Rehabilitatsiooniabi puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7004450

OÜ Jalaexpert puusa eksartikulatsioonijärgne protees

4108,00

90%

7004551

OÜ Jalaexpert põlve eksartikulatsioonijärgne protees

3743,00

90%

7004720

OÜ Jalaexpert reieprotees

3743,00

90%

7015610

AS Ida-Tallinna Keskhaigla põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7015654

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieprotees

2537,00

90%

7015687

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreprotees

1829,00

90%

8001635

Proteesimeister OÜ sääreprotees lamineeritud hülsiga

2700,00

90%

8001775

Technical Orthopedic Solutions OÜ reieprotees

3743,00

90%

8002720

Technical Orthopedic Solutions OÜ sääreprotees

2668,00

90%

8003904

Proteesimeister OÜ reieprotees lamineeritud hülsiga

3730,00

90%

8009191

Technical Orthopedic Solutions OÜ puusaprotees

4108,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase puusa- ja jalaproteesi eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest.

§ 36.   Esmased varased õla- ja käeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001277

Eesti Ortoosikeskuse OÜ randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001288

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001299

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001301

Eesti Ortoosikeskuse OÜ õlavarreprotees

634,80

90%

7001390

OÜ Ortopeediakeskus randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001402

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001413

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001424

OÜ Ortopeediakeskus õlavarreprotees

634,80

90%

7003392

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7003527

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (funktsionaalne)

1860,00

90%

7003594

OÜ Rehabilitatsiooniabi randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7003718

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (kosmeetiline)

1520,00

90%

7003729

OÜ Rehabilitatsiooniabi õlavarreprotees (kosmeetiline)

634,80

90%

7003820

OÜ Jalaexpert randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

1620,00

90%

7004371

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7004652

OÜ Jalaexpert õlavarreprotees

2140,00

90%

8008229

Technical Orthopedic Solutions OÜ randmeprotees

1620,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase õla- ja käeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest.

§ 37.   Esmased varased sõrmeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001266

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sõrmeprotees

31,05

90%

7001389

OÜ Ortopeediakeskus sõrmeprotees

31,05

90%

7003325

OÜ Jalaexpert sõrmeprotees

31,05

90%

7004270

OÜ Rehabilitatsiooniabi sõrmeprotees

31,05

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase sõrmeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) kuni viie parema käe sõrmeproteesi eest;
  2) kuni viie vasaku käe sõrmeproteesi eest.

§ 38.   Esmased varased proteesi kordushülsid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001345

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001356

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001468

OÜ Ortopeediakeskus sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

7001479

OÜ Ortopeediakeskus reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1500,00

90%

7003213

OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss

1490,00

90%

7003617

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1550,00

90%

7003976

OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

1180,00

90%

7004663

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

7015665

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieproteesi kordushülss

1169,00

90%

7015698

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreproteesi kordushülss

902,00

90%

8001413

Proteesimeister OÜ reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1440,00

90%

8005874

Proteesimeister OÜ sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse üle üheksa kuu jooksul pärast operatsiooni järgmises ulatuses:
  1) kuni kaks korda parema kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest;
  2) kuni kaks korda vasaku kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest.

§ 39.   Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

19,91

90%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

79,61

90%

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

220,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas.

§ 40.   Põletushaigete surverõivad

  (1) Põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001177

Särk lühikeste varrukatega (täiskasvanud)

138,27

90%

8001214

Lõua-kaela tugiside (lapsed kuni 12 a)

41,38

90%

8001313

Sõrmkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8001664

Säär – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8001821

Varrukas – pikk (täiskasvanud)

39,48

90%

8001907

Varrukas – pikk (lapsed kuni 12 a)

35,53

90%

8001922

Sukk vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

69,22

90%

8001929

Lõua-kaela tugiside (täiskasvanud)

45,98

90%

8002121

Varrukas rindkere kinnitusega (täiskasvanud)

63,17

90%

8002356

Pikad püksid (lapsed kuni 12 a)

124,98

90%

8002368

Varrukas – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8002568

Pikad püksid (täiskasvanud)

138,87

90%

8003429

Säär – pikk (täiskasvanud)

53,41

90%

8003553

Sukk (lapsed kuni 12 a)

53,93

90%

8003605

Poolkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8003921

Säär – vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

77,32

90%

8004036

Särk pikkade varrukatega (täiskasvanud)

153,95

90%

8004132

Lühikesed püksid (täiskasvanud)

102,14

90%

8004314

Näomask avatud (täiskasvanud)

48,12

90%

8004490

Lühikesed püksid (lapsed kuni 12 a)

94,33

90%

8004590

Kehakate varrukateta (täiskasvanud)

128,18

90%

8004883

Säär – vöökinnitusega (täiskasvanud)

85,92

90%

8004918

Põlvik (täiskasvanud)

54,34

90%

8005531

Poolkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8005670

Särk varrukateta (täiskasvanud)

80,35

90%

8005823

Sõrmkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8005952

Näomask kinnine (lapsed kuni 12 a)

74,04

90%

8005990

Varrukas – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8006082

Põlvik (lapsed kuni 12 a)

48,91

90%

8006301

Sukk vöökinnitusega (täiskasvanud)

76,91

90%

8006565

Särk pikkade varrukatega (lapsed kuni 12 a)

138,55

90%

8007162

Kehakate varrukatega (täiskasvanud)

148,61

90%

8007255

Poolkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8007631

Särk lühikeste varrukatega (lapsed kuni 12 a)

124,43

90%

8007753

Särk varrukateta (lapsed kuni 12 a)

72,31

90%

8007916

Poolkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008048

Kehakate varrukatega (lapsed kuni 12 a)

133,74

90%

8008244

Varrukas rindkere kinnitusega (lapsed kuni 12 a)

56,85

90%

8008272

Näomask kinnine (täiskasvanud)

82,27

90%

8008440

Sõrmkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8008493

Säär – pikk (lapsed kuni 12 a)

48,06

90%

8008812

Sokk (lapsed kuni 12 a)

42,37

90%

8008838

Sõrmkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008869

Sukk (täiskasvanud)

59,92

90%

8008966

Säär – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8009671

Kehakate varrukateta (lapsed kuni 12 a)

115,36

90%

8009679

Sokk (täiskasvanud)

47,07

90%

8009856

Näomask avatud (lapsed kuni 12 a)

43,30

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 41.   Vahemahutid

  (1) Huulikuga vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000782

Volumatic®

9,31

90%

8006543

OptiChamber Diamond vahemahuti huulikuga*

20,00

90%

8009616

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus üle 6 a, huulikuga

16,78

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus üle 6 a, huulikuga) piirhind, milleks on 16,78 eurot.

  (2) Maskiga vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

8001817

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus 9 k – 6 a, maskiga

20,50

90%

8002388

OptiChamber Diamond vahemahuti suure maskiga*

30,00

90%

8002676

OptiChamber Diamond vahemahuti keskmise maskiga*

30,00

90%

8003070

OptiChamber Diamond vahemahuti väikese maskiga*

30,00

90%

8007139

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus 0–9 kuud, maskiga

20,50

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Babyhaler®) piirhind, milleks on 20,53 eurot.

  (3) Haigekassa võtab kuni 10-aastasele (kaasa arvatud) kindlustatud isikule bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse üle ühe vahemahuti eest 12 kuu jooksul.

§ 42.   Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete libiainega katmata põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014619

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014620

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014631

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014642

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014653

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014664

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014675

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH18 Ø 6.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014686

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH20 Ø 6.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014697

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH22 Ø 7.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014709

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH24 Ø 8.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014710

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014721

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014732

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014743

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014754

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014765

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014776

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014787

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014798

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014800

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH18

0,30

90%

7014811

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH06

0,30

90%

7014822

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH08

0,30

90%

7014833

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014844

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014855

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH14

0,30

90%

7014866

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014877

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH18

0,30

90%

7017397

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH14

0,30

90%

  (2) Haigekassa võtab ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kusepõie funktsiooni häired, järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuue kuu jooksul kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral kuue kuu jooksul pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni kuni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral kuue kuu jooksul pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil kuni 30 kateetri eest;
  4) mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatuse (RHK 10 diagnoosikood N31.0) korral kuni 1000 põiekateetri eest kalendripoolaastas.

§ 43.   Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972,00

90%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972,00

90%

7010648

Insuliinipump Paradigm MMT-715

1035,50

90%

7010659

Insuliinipump Paradigm MMT-515

1035,50

90%

8002737

Insuliinipump Minimed 640G, MMT-1751

2650,00

90%

8016032

A7+ Touchscreen insuliinravi haldamise süsteem (plaasterpump)

997,35

90%

  (2) Haigekassa võtab diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat.

§ 44.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

127,48

90%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

127,48

90%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

127,48

90%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

7005013

Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17 mm / 110 cm) 10 tk

100,28

90%

7005440

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13 mm / 45 cm) 10 tk

100,28

90%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17 mm / 110 cm) 10 tk

100,28

90%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13 mm / 60 cm) 10 tk

100,28

90%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13 mm / 110 cm) 10 tk

100,28

90%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13 mm / 80 cm) 10 tk

100,28

90%

7005529

Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17 mm / 60 cm) 10 tk

100,28

90%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005608

Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005619

Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005620

Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005631

Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005642

Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005653

Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6 mm / 45 cm) 10 tk

84,99

90%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17 mm / 80 cm) 10 tk

100,28

90%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17 mm / 60 cm) 10 tk

100,28

90%

8001958

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 80 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8002273

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 60 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8003570

Infusioonikomplekt Quick-Set 6 mm / 45 cm Paradigm MMT-394 N10

127,48

90%

8004884

Infusioonikomplekt Mio 9 mm / 80 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8008467

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 45 cm Paradigm N10*

134,40

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk) piirhinnast (127,48 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 12,75 eurot.

  (2) Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set, Silhouette ja Mio eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

§ 45.   Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

34,05

90%

8014783

Reservuaar Paradigm 1,8ml N10 MMT-326A N10

28,91

90%

8014847

Reservuaar Paradigm 3,0ml N10 MMT-332A N10

28,91

90%

8016338

A7+ Touchscreen insuliinravi haldamise süsteemi reservuaarid/plaastrid N10

239,80

90%

  (2) Haigekassa võtab insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas.

§ 46.   Pideva glükoosimonitooringu komplekt

  (1) Insuliinipumba saatja komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002999

MiniLink saatja komplekt MMT-7774

414,44

90%

8005030

Guardian 2 glükoosi monitooringu komplekt

490,00

90%

8012837

Guardian Link (3) saatja komplekt

490,00

90%

8017428

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitter

495,95

90%

  (2) Pideva glükoosimonitooringu süsteemi kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003169

Guardian™ Connect Pideva glükoosimonitooringu süsteem, MMT-7820

595,00

90%

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 43 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe aasta jooksul;
  3) I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil, ühe A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitteri eest kahe kalendriaasta jooksul.

§ 47.   Glükoosisensorid

  (1) Glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk

46,60

90%

8012407

Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020D N1

46,60

90%

8013016

Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020C N5

233,08

90%

8013356

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi glükoosisensor N1

59,95

90%

8017660

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi glükoosisensor N4

239,80

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 46 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian või 33 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendriaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas;
  3) I tüübi diabeedi haigele, kellel on neerusiirik (RHK 10 diagnoosikood Z94.0) või kes on dialüüsil kuni 16 A7+ Touchscreen glükoosisensori eest kalendripoolaastas.

§ 48.   Korduvkasutatav insuliini süstevahend

  (1) Korduvkasutatava insuliini süstevahendi kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8019041

NovoPen Echo® Plus

42,19

90%

  (2) Haigekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.

§ 49.   Mitteantibakteriaalsed haavasidemed

  (1) Spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005147

Askina® Foam 10 x 10 cm*

2,23

50%

7005158

Askina® Foam 10 x 20 cm*

4,46

50%

7005327

Biatain Non-Adhesive 15 x 15 cm

4,50

50%

7005361

Biatain Non-Adhesive 10 x 10 cm

2,00

50%

7005743

Askina® Foam 20 x 20 cm

8,09

50%

8004116

Suprasorb® P PU vahtplaaster mittekleepuv 15 x 15 cm N5*

25,10

50%

8008712

Suprasorb® P PU vahtplaaster mittekleepuv 10 x 10 cm N10*

22,30

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Foam 20 x 20 cm) piirhinnast (8,09 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0202 eurot.

  (2) Silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003224

Mepilex Transfer 15 x 20 cm N5*

63,15

50%

7003853

Mepilex Lite 10 x 10 cm N5*

17,11

50%

7003875

Askina Dressil 5 x 7 cm*

1,22

50%

7003909

Askina Dressil 15 x 15 cm*

7,81

50%

7003921

Askina Dressil 10 x 10 cm*

3,47

50%

7004157

Askina Dressil 10 x 20 cm*

6,95

50%

7004258

Mepilex 10 x 10 cm N5

16,62

50%

7004573

Askina Dressil 20 x 20 cm*

13,89

50%

7004607

Mepilex Lite 6 x 8,5 cm N5*

12,00

50%

7004696

Mepilex 15 x 15 cm N5*

37,90

50%

7004775

Mepilex Lite 15 x 15 cm N5*

37,90

50%

7006351

Mepilex 10 x 20 cm N5

33,62

50%

7006362

Mepilex 20 x 20 cm N5*

67,31

50%

7006418

Mepilex Lite 20 x 50 cm N2*

67,40

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 x 50 cm N2*

69,50

50%

8004649

Mepilex XT 20 x 20 cm N5*

78,07

50%

8006128

Mepilex XT 15 x 15 cm N5*

49,60

50%

8008453

Mepilex XT 10 x 20 cm N5*

40,12

50%

8008462

Mepilex XT 10 x 10 cm N5*

21,85

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex 10 x 20 cm N5) piirhinnast (33,62 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0336 eurot.

  (3) Plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004067

Mepilex Border 7,5 x 7,5 cm N5*

11,05

50%

7004146

Askina Dressil Border 7,5 x 7,5 cm*

1,94

50%

7004214

Askina Dressil Border 10 x 10 cm*

3,44

50%

7004225

Mepilex Border 15 x 15 cm N5*

37,23

50%

7004809

Mepilex Border 10 x 10 cm N5*

17,59

50%

7004843

Askina Dressil Border 15 x 15 cm*

7,75

50%

7006227

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 17,5 x 17,5 cm N10*

81,78

50%

7006373

Mepilex Border 15 x 20 cm N5*

48,51

50%

7006384

Mepilex Border 10 x 20 cm N5*

34,45

50%

7012640

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 10 x 10 cm N10*

40,89

50%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 x 12,5 cm N10*

51,11

50%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 x 21 cm N5*

71,58

50%

7016127

Askina DresSil Border 6 x 6 cm haavapadi Ø 3 cm*

1,92

50%

8001478

Allevyn Gentle Border 12,5 x 12,5 cm N10

31,25

50%

8001885

Allevyn Gentle Border 10 x 10 cm N10

16,00

50%

8002565

Foam Lite ConvaTec silikooniga kleepuv vahthaavaside 15 x 15 cm N10*

63,75

50%

8004304

Allevyn Gentle Border 17,5 x 17,5 cm N10

49,00

50%

8007084

Allevyn Gentle Border 15 x 15 cm N10

36,00

50%

8007996

Allevyn Gentle Border 10 x 20 cm N10

40,00

50%

8009086

Allevyn Gentle Border 7,5 x 7,5 cm N10

9,00

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border 12,5 x 12,5 cm N10) piirhinnast (31,25 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0200 eurot.

  (4) Hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007970

HydroTac 10 x 10 cm N10

28,80

50%

7007981

HydroTac 10 x 20 cm N3

17,28

50%

7007992

HydroTac 12,5 x 12,5 cm N10

44,04

50%

7008005

HydroTac 15 x 15 cm N3

19,44

50%

7017375

HydroTac 10 x 10 cm N3

8,64

50%

  (5) Plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008016

HydroTac comfort 8 x 8 cm N10

11,46

50%

7008027

HydroTac comfort 10 x 20 cm N10

33,25

50%

7008049

HydroTac comfort 15 x 20 cm N10

49,81

50%

  (6) Eriotstarbeliste vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005237

Askina® Cavity Strips 2,5 x 40 cm*

3,15

50%

7016138

Askina DresSil Heel 22 cm x 21,6 cm / 18,9 x 18,5 cm

13,24

50%

7016969

Mepilex Border Heel 18,5 x 24 cm N5*

75,60

50%

8003568

Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside 25 x 25,2 cm N5

63,00

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina DresSil Heel 22 cm x 21,6 cm / 18,9 x 18,5 cm) piirhinnast (13,24 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0279 eurot.

  (7) Eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003404

Mepilex Border Sacrum 18 x 18 cm N5*

40,29

50%

7006317

Askina Dressil Sacrum haavaside 16 cm x 17,5 cm / 13 cm x 14,5 cm N1*

7,13

50%

7006395

Mepilex Border Sacrum 15 x 15 cm N5*

29,69

50%

7006407

Mepilex Border Sacrum 23 x 23 cm N5*

74,31

50%

8005829

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 x 17,1 cm N6

34,47

50%

8009142

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 21,6 x 23,0 cm N10

75,50

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 x 17,1 cm N6) piirhinnast (34,47 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0200 eurot.

  (8) Õhukeste hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003287

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 15 x 15 cm N5

18,25

50%

8003805

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 x 10 cm N10

16,20

50%

8006191

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20 x 20 cm N5

28,05

50%

  (9) Plaastriga hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002881

HydroTac transparent comfort 12,5 x 12,5 cm N10

45,78

50%

8006283

HydroTac transparent comfort 6,5 x 10 cm N10*

24,50

50%

8007935

HydroTac transparent comfort 8 x 8 cm N10*

25,40

50%

8008588

HydroTac transparent comfort 10 x 20 cm N10

55,60

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent comfort 12,5 x 12,5 cm N10) piirhinnast (45,78 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0293 eurot.

  (10) Biosünteetiliste haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004750

Suprasorb® X haavaside 5 x 5 cm N5

16,80

50%

8009530

Suprasorb® X haavaside 9 x 9 cm N5

32,50

50%

  (11) Kaltsiumalginaatsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007969

Sorbalgon 10 x 10 cm N3*

7,20

50%

8001387

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 10 x 10 cm N10*

22,00

50%

8001477

Suprasorb® A kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 x 2 cm/2 g N5*

18,00

50%

8002844

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 5 x 5 cm N10*

8,20

50%

8006240

Askina® Sorb 15 x 15 cm

4,36

50%

8006692

Askina® Sorb 6 x 6 cm

0,79

50%

8008376

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 10 x 20 cm N10*

48,00

50%

8008794

Askina® Sorb 10 x 10 cm*

2,20

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Sorb 6 x 6 cm) piirhinnast (0,79 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0219 eurot.

  (12) Hüdrofiibersidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002953

Aquacel Extra 5 x 5 cm N10*

11,65

50%

7003022

Aquacel Extra 15 x 15 cm N5

44,45

50%

7003033

Aquacel Extra 10 x 10 cm N10

39,64

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra 10 x 10 cm N10) piirhinnast (39,64 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0396 eurot.

  (13) Superabsorbentide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006283

Askina Absorb+ haavaside 10 x 10 cm*

1,93

50%

7006294

Askina Absorb+ haavaside 10 x 20 cm*

3,85

50%

7006306

Askina Absorb+ haavaside 20 x 20 cm*

7,25

50%

7017027

Mextra Superabsorbent 10 x 10 cm N10*

21,06

50%

7017038

Mextra Superabsorbent 10 x 15 cm N10

24,78

50%

7017049

Mextra Superabsorbent 10 x 20 cm N10

33,05

50%

7017050

Mextra Superabsorbent 15 x 20 cm N10

49,57

50%

7017061

Mextra Superabsorbent 20 x 25 cm N10

80,00

50%

7017072

Mextra Superabsorbent 20 x 30 cm N10

96,00

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mextra Superabsorbent 15 x 20 cm N10) piirhinnast (49,57 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0165 eurot.

  (14) Silikoonvõrkude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003415

Mepitel 10 x 18 cm N10

74,51

50%

7003695

Askina Silnet 10 x 18 cm

7,69

50%

7003752

Askina Silnet 10 x 7,5 cm

3,20

50%

7004483

Mepitel 7,5 x 10 cm N10*

35,72

50%

7004584

Mepitel 5 x 7,5 cm N10*

20,54

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Silnet 10 x 18 cm) piirhinnast (7,69 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0427 eurot.

  (15) Haavakilede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006531

Mepitel Film 6 x 7 cm N10*

12,96

50%

7006542

Mepitel Film 10 x 12 cm N10

33,36

50%

7006553

Mepitel Film 10 x 25 cm N10

69,49

50%

7006564

Mepitel Film 15 x 20 cm N10

72,20

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel Film 10 x 25 cm N10) piirhinnast (69,49 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0278 eurot.

  (16) Plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8006955

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 15 x 15 cm N5

26,45

50%

8009024

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 10 x 10 cm N10

23,50

50%

8009049

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 7,5 x 7,5 cm N10

13,20

50%

  (17) Paksude hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002964

Granuflex 15 x 15 cm N10

58,82

50%

7002975

Granuflex 20 x 20 cm N5

52,46

50%

7003055

Granuflex 10 x 10 cm N10*

26,92

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex 20 x 20 cm N5) piirhinnast (52,46 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0262 eurot.

  (18) Tahkete hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007891

Hydrosorb 10 x 10 cm N5

8,11

50%

8001165

HydroTac transparent 20 x 20 cm N10

64,90

50%

8003906

HydroTac transparent 10 x 10 cm N10*

18,90

50%

8005271

HydroTac transparent 5 x 7,5 cm N10*

14,70

50%

8009755

HydroTac transparent 10 x 20 cm N10

34,33

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent 10 x
20 cm N10) piirhinnast (34,33 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0172 eurot.

  (19) Plaastriga hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002908

Granuflex Bordered 10 x 13 cm N5

31,55

50%

7002919

Granuflex Bordered 10 x 10 cm N5

24,20

50%

7003066

Granuflex Bordered 6 x 6 cm N5*

10,45

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex Bordered 10 x 13 cm N5) piirhinnast (31,55 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0485 eurot.

  (20) Aktiivsütt sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002516

Askina® Carbosorb 10 x 20 cm

4,42

50%

8004362

Askina® Carbosorb 10 x 10 cm

2,88

50%

  (21) Kombineeritud omadustega haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001870

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 11 x 11 cm N10*

56,69

50%

8002196

PolyMem WIC haavatäitepadi 8 x 30 cm N12*

172,80

50%

8002566

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 7,6 x 7,6 cm N10*

25,41

50%

8003527

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 20 x 20 cm N5*

101,70

50%

8005342

PolyMem haavapadi mittekleepuv 10 x 32 cm N12*

167,47

50%

8005353

PolyMem haavapadi mittekleepuv 8 x 8 cm N15*

34,45

50%

8005698

PolyMem haavapadi mittekleepuv 10 x 10 cm N15*

49,32

50%

8005833

PolyMem haavapadi mittekleepuv 13 x 13 cm N15

72,66

50%

8007858

PolyMem haavapadi mittekleepuv 4,7 x 4,7 cm N20*

26,51

50%

8008786

PolyMem WIC haavatäitepadi 20 x 20 cm N5*

101,63

50%

8009281

PolyMem WIC haavatäitepadi 8 x 8 cm N10*

38,40

50%

8009796

PolyMem haavapadi mittekleepuv 17 x 19 cm N15

145,44

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (PolyMem haavapadi mittekleepuv 17 x 19 cm N15) piirhinnast (145,44 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0300 eurot.

  (22) Haigekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike mitteantibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi või põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 320 haavasideme eest.

  (23) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (24) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28 (Sup6), S1-S92).

§ 50.   Antibakteriaalsed haavasidemed

  (1) Hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003707

Askina Calgitrol Ag 20 x 20 cm

17,46

50%

7003819

Mepilex Ag 10 x 10 cm, N5*

38,33

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10 x 10 cm*

4,89

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15 x 15 cm*

11,00

50%

7004528

Mepilex Ag 15 x 15 cm, N5*

73,31

50%

8001277

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 x 15 cm N10

99,90

50%

8008811

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 x 20 cm N10*

119,90

50%

8009795

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 x 10 cm N10*

59,90

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 x 15 cm N10) piirhinnast (9,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (2) Plaastriga hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006238

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 10 x 10 cm N10

44,50

50%

7006249

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 12,5 x 12,5 cm N10

69,53

50%

7006261

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 17,5 x 17,5 cm N10

136,25

50%

7006272

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 21 x 21 cm N5

98,12

50%

7006452

Mepilex Border Ag 7,5 x 7,5 cm N5*

26,54

50%

7006463

Mepilex Border Ag 10 x 10 cm N5*

42,05

50%

7006474

Mepilex Border Ag 15 x 15 cm N5*

86,49

50%

7006485

Mepilex Border Ag 15 x 20 cm N5*

124,10

50%

7006496

Mepilex Border Ag 10 x 20 cm N5*

82,73

50%

8002576

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 10 x 10 cm N10*

99,90

50%

8004185

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 x 15 cm N10

139,90

50%

8006193

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 7,5 x 7,5 cm N10*

59,90

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 x 15 cm N10) piirhinnast (139,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0622 eurot.

  (3) Eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006430

Mepilex Heel Ag 13 x 20 cm N5

90,31

50%

7006441

Mepilex Heel Ag 15 x 22 cm N5

101,79

50%

  (4) Plaastriga eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006508

Mepilex Border Sacrum Ag 18 x 18 cm N5

96,30

50%

7006519

Mepilex Border Sacrum Ag 20 x 20 cm N5*

118,92

50%

7006520

Mepilex Border Sacrum Ag 23 x 23 cm N5

147,13

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex Border Sacrum Ag
18 x 18 cm N5) piirhinnast (96,30 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0594 eurot.

  (5) Hõbedat sisaldavate alginaathaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016970

Melgisorb Ag 5 x 5 cm N10*

18,05

50%

7016981

Melgisorb Ag 10 x 10 cm N10*

56,90

50%

7016992

Melgisorb Ag 15 x 15 cm N10*

112,35

50%

7017005

Melgisorb Ag 20 x 30 cm N5*

140,00

50%

7017016

Melgisorb Ag 3 x 44 cm N10*

79,72

50%

8004212

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 5 x 5 cm N10*

12,90

50%

8006150

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 x 20 cm N5

44,80

50%

8006155

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga riba 30 x 2 cm N5*

33,85

50%

8008765

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 x 10 cm N10

45,10

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 x 10 cm N10) piirhinnast (45,10 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0451 eurot.

  (6) Hõbedat sisaldavate eriomadustega haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001009

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 x 20 cm N10*

95,70

50%

8003433

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 6,5 x 10 cm N10

31,10

50%

8005218

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 10 x 10 cm N10

41,40

50%

8009284

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 x 10 cm N10

47,80

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 x 10 cm N10) piirhinnast (47,80 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0478 eurot.

  (7) Hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002986

Aquacel Ag+ Extra 15 x 15 cm N5*

51,95

50%

7003011

Aquacel Ag+ Extra 5 x 5 cm N10*

12,75

50%

7003044

Aquacel Ag+ Extra 20 x 30 cm N5

114,36

50%

7003088

Aquacel Ag+ Extra 10 x 10 cm N10

45,28

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Ag+ Extra 10 x 10 cm N10) piirhinnast (45,28 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0453 eurot.

  (8) Hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003943

Askina Calgitrol Thin 20 x 20 cm

16,69

50%

7004427

Askina Calgitrol Thin 10 x 10 cm

4,69

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15 x 15 cm

10,55

50%

7006575

Askina Calgitrol Paste 15 g

8,30

50%

  (9) Polüheksaniidiga immutatud haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001659

HydroClean plus cavity 4 cm N10*

28,73

50%

8003888

HydroClean plus 10 x 10 cm N10

57,20

50%

8005951

Suprasorb® X + PHMB haavapadi 5 x 5 cm N5*

17,30

50%

8007196

HydroClean plus 5,5 cm N10*

41,06

50%

8008495

Suprasorb® X + PHMB haavapadi 9 x 9 cm N5

33,00

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb® X + PHMB haavapadi 9 x 9 cm N5) piirhinnast (33,00 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0815 eurot.

  (10) Hõbedat ja polümeerkiudu sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002689

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 x 12,5 cm N5

25,50

50%

  (11) Mikroorganisme siduvate absorbeerivate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001318

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 x 10 cm N20

79,90

50%

8001728

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 x 30 cm N10

266,40

50%

8002082

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 7 x 9 cm N20*

59,90

50%

8005181

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 x 20 cm N10*

95,08

50%

8005240

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 x 10 cm N10*

59,90

50%

8006008

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 x 20 cm N10*

109,90

50%

8007124

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 x 20 cm N10

177,60

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 x 20 cm N10) piirhinnast (177,60 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (12) Mikroorganisme siduvate kirurgiliste haavaplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005210

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 x 35 cm N20

79,90

50%

8005426

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 x 20 cm N20

46,80

50%

8006151

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 x 30 cm N20

69,90

50%

8009030

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 x 10 cm N20

18,72

50%

8009177

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 5 x 7,2 cm N100

42,12

50%

8009288

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 x 15 cm N20

28,08

50%

8009299

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 x 25 cm N20

58,50

50%

  (13) Mikroorganisme siduvate geelsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001497

Sorbact baktereid siduv geelside 3 x 15 cm N10*

49,90

50%

8002214

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 x 7,5 cm N10

39,90

50%

8002717

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 x 15 cm N10

59,90

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 x 7,5 cm N10) piirhinnast (39,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0709 eurot.

  (14) Mikroorganisme siduvate haavatampoonide, -kompresside ja -tupsude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001073

Sorbact baktereid siduv haavakompress 7 x 9 cm (lahti voldituna 17 x 28 cm) N40

99,90

50%

8001836

Sorbact baktereid siduv haavatups Ø 3 cm (lahti voldituna 13 x 12 cm) N70*

71,25

50%

8001972

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 5 x 200 cm N10*

89,90

50%

8002420

Sorbact baktereid siduv haavakompress 4 x 6 cm (lahti voldituna 11 x 16 cm) N40*

49,90

50%

8004506

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 1 x 50 cm N20*

59,90

50%

8005800

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 x 200 cm N10

119,90

50%

8008025

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 2 x 50 cm N20*

79,90

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 x 200 cm N10) piirhinnast (119,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0060 eurot.

  (15) Joodi sisaldavate haavaravitoodete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8012505

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavapulber 3 g N7*

17,15

50%

8013512

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavaside 6 cm x 8 cm (10 g) N5

28,18

50%

8016842

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavaside 4 cm x 6 cm (5 g) N5

14,09

50%

8018484

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavasalv 10 g

6,90

50%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavasalv 10 g) piirhinnast (6,90 eurot) arvutatud ühe grammi meditsiiniseadme hind 0,6900 eurot.

  (16) Haigekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike antibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 25 haavasideme eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 50 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 75 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 100 haavasideme eest.

  (17) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (18) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28 (Sup6), S1-S92).

§ 51.   Haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) Epidermolysis bullosa haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis ja piirhind on sätestatud § 49 lõigetes 1–21 ja § 50 lõigetes 1–15.

  (2) Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär haavasidemete hüvitamisel Epidermolysis bullosa raviks on 90%.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule Epidermolysis bullosa raviks vajalike haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 3600 haavasideme eest kalendriaastas.

§ 52.   Liimieemaldusvahendid Epidermolysis bullosaga patsientidele

  (1) Liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,61

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (2) Haigekassa võtab Epidermolysis bullosaga kindlustatud isikule kleepäärega haavasidemete eemaldamiseks vajalike liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 400 puhastuspadjakese või 400 salvräti või kaheksa sprei eest kalendriaastas.

§ 53.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016318

ResMed AirSense 10 AutoSet

577,70

90%

7016329

ResMed AirSense 10 AutoSet for Her

577,70

90%

8005567

Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP

577,70

90%

8007022

DreamStation GO AutoCPAP*

635,00

90%

8007770

SEFAM S.Box CPAP seade

570,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (ResMed AirSense 10 AutoSet) piirhind, milleks on 577,70 eurot.

  (2) Haigekassa võtab automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, maksimaalselt üks kord viie aasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastelt lastelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia või;
  2) 16-aastastelt ja vanematelt isikutelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia ja
  3) uus automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade on välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat kasutusaastat.

§ 54.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme sõõrmemaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21 x 30 x 5*

109,00

90%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask) 25,5 x 48 x 6*

109,00

90%

7013034

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus S

94,33

90%

7013045

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M

94,33

90%

7013056

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus L

94,33

90%

7013067

Ninasõõrmemask Nuance suurus S

94,33

90%

7013078

Ninasõõrmemask Nuance suurus M

94,33

90%

7013089

Ninasõõrmemask Nuance suurus L

94,33

90%

7016251

ResMed AirFit P10 sõõrmemask suurus SML-MED-LGE*

109,00

90%

7016284

ResMed AirFit P10 for Her sõõrmemask XSML-SMLMED*

109,00

90%

8002157

Ninasõõrmemask DreamWear Gel (suurus S, M ja L)*

108,00

90%

8004520

Breeze Nasal Pillows ninasõõrmemask

92,92

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M) piirhind, milleks on 94,33 eurot.

  (2) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme ninamaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5 x 40 x 8*

109,00

90%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5 x 40 x 8,5*

109,00

90%

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21 x 35 x 10*

109,00

90%

7004887

Ninamask Mirage FX 21 x 38 x 8,5*

109,00

90%

7005811

EasyLife Nasal Mask*

94,33

90%

7005822

EasyLife Fitback*

112,27

90%

7005833

ComfortGel Blue Nasal*

94,33

90%

7005967

TrueBlue Nasal Mask*

94,33

90%

7012976

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus L*

94,33

90%

7012987

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus S/M*

94,33

90%

7012998

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus XL*

94,33

90%

7013001

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus S/M*

94,33

90%

7013012

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus L*

94,33

90%

7013023

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus P*

94,33

90%

7015351

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus S/M*

94,33

90%

7015362

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus L*

94,33

90%

7015373

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL*

94,33

90%

8001549

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S)*

98,10

90%

8001981

ResMed AirFit N20 ninamask suurus M*

109,00

90%

8004550

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus M)*

 98,10

90%

8005303

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus M)

92,92

90%

8006091

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus L)

92,92

90%

8006927

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus S)

92,92

90%

8007823

ResMed AirFit N20 for Her ninamask suurus S*

109,00

90%

8008549

ResMed AirFit N20 ninamask suurus L*

109,00

90%

8008620

ResMed AirFit N20 Classic ninamask (S, M, L)*

109,00

90%

8009665

Philips Respironics DreamWear ninamask*

109,00

90%

8014972

ResMed AirFit N30i ninamask (suurus S, STD)*

109,00

90%

8015672

Breeze Zen ninamask (suurus S, M, L)

94,30

90%

8016694

ResMed AirFit N30 ninamask*

109,00

90%

8017550

Ninamask DreamWisp (suurus P, S, M, L, XL)*

109,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Breeze Zen ninamask (suurus S, M, L))) piirhind, milleks on 94,30 eurot.

  (3) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme täisnäomaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25 x 40 x 10

226,70

90%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)

226,70

90%

7005103

FitLife Total Face Mask*

261,60

90%

7006104

Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006115

Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006137

Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006148

Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7014002

Täisnäomask Quatro Air

226,70

90%

7016161

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S

226,70

90%

7016172

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M

226,70

90%

7016183

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L

226,70

90%

7016194

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS

226,70

90%

7016206

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S

226,70

90%

7016217

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M

226,70

90%

7016341

Täisnäomask Amara Gel suurus P

226,70

90%

7016352

Täisnäomask Amara Gel suurus S

226,70

90%

7016363

Täisnäomask Amara Gel suurus M

226,70

90%

7016374

Täisnäomask Amara Gel suurus L

226,70

90%

8001567

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus M

226,70

90%

8002079

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus S)*

237,62

90%

8002086

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus L)*

237,62

90%

8003061

Breeze Facial Comfort näomask (suurus L)

169,00

90%

8003380

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus L

226,70

90%

8003515

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus S

226,70

90%

8003666

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus M

226,70

90%

8003761

Breeze Facial Comfort näomask (suurus M)

169,00

90%

8005618

Täisnäomask DreamWear (suurus S, M, MW või L)*

237,62

90%

8007036

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus S

226,70

90%

8008615

Breeze Facial Comfort näomask (suurus S)

169,00

90%

8009132

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus M)*

237,62

90%

8011673

ResMed AirFit F30i täisnäomask (suurus S/S, S/STD, M/STD, W/STD, M/L)

226,70

90%

8016826

ResMed AirFit F30 täisnäomask (suurus S, M)

226,70

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Täisnäomask Mirage Quattro 25 x 40 x 10) piirhind, milleks on 226,70 eurot.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kalendriaastas § 53 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustel.

§ 55.   Kompressioontooted lümfitursete raviks

  (1) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017117

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG

134,00

90%

8003355

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8004376

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8005715

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL2

130,00

90%

8006460

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8007917

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8008775

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL3

130,00

90%

8018938

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

145,80

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG) piirhind, milleks on 134,00 eurot.

  (2) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonkinnaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017128

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas AC1

158,00

90%

8001897

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

176,00

90%

8003332

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

176,00

90%

8003641

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

180,00

90%

8004062

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

8004955

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

180,00

90%

8005962

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8008041

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL3

160,00

90%

8009626

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8009924

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1) piirhind, milleks on 160,00 eurot.

  (3) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpõlvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017139

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik AD (avatud varvas)

123,00

90%

8001031

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL1*

130,00

90%

8001270

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8001445

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8001475

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8002183

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8002246

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8003564

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8004413

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8004434

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL3*

130,00

90%

8004463

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL4*

130,00

90%

8004487

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8005207

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8005323

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4 super*

150,00

90%

8005732

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8006113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8006116

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8006257

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL3*

130,00

90%

8006623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL4*

130,00

90%

8007683

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8007704

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL2

125,00

90%

8007827

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8008225

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL2*

130,00

90%

8008734

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4 super*

155,00

90%

8009097

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8009291

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8009623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1

125,00

90%

8009768

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4*

155,00

90%

8009900

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4*

150,00

90%

8014515

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

161,20

90%

8019583

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

161,20

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1) piirhind, milleks on 125,00 eurot.

  (4) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017140

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk AG (avatud varvas)

182,00

90%

8001309

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL4*

205,00

90%

8002433

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8002454

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8002621

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

8002633

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL2*

210,00

90%

8002654

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8002669

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4 super*

243,00

90%

8002748

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL3*

230,00

90%

8002928

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8003014

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8003103

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL3*

205,00

90%

8003374

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8004095

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL1

190,00

90%

8004223

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4*

215,00

90%

8004713

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8004905

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3forte*

230,00

90%

8005556

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4*

243,00

90%

8005862

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8005871

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8006261

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4*

210,00

90%

8006282

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006387

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006729

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3*

230,00

90%

8006814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 2*

210,00

90%

8006988

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4 super*

210,00

90%

8007708

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4 super*

215,00

90%

8008083

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8008262

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL2

190,00

90%

8008352

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8008377

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009181

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009320

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8009969

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

8012684

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

233,32

90%

8013359

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

233,32

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1) piirhind, milleks on 190,00 eurot.

  (5) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste bermuda kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001661

Jobst® lvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4 super*

260,00

90%

8002192

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8002526

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8004039

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4*

260,00

90%

8004814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3 forte

252,00

90%

8005946

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8007851

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8008016

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8008037

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4

252,00

90%

8008178

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8009095

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8009283

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8009373

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3) piirhind, milleks on 252,00 eurot.

  (6) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001192

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL2

360,00

90%

8001536

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2

360,00

90%

8001683

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL3

360,00

90%

8001744

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3 forte*

435,00

90%

8001771

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL3*

435,00

90%

8002135

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL2

360,00

90%

8002216

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8002693

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3

360,00

90%

8004009

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2

335,00

90%

8004098

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL3

360,00

90%

8005097

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL1*

405,00

90%

8005099

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL2*

405,00

90%

8005248

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4

360,00

90%

8005357

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL1

360,00

90%

8005376

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL1

360,00

90%

8005441

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL4

360,00

90%

8005514

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL4

360,00

90%

8006385

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8006481

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4 super*

450,00

90%

8006922

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL1

360,00

90%

8007113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4*

450,00

90%

8007418

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3

360,00

90%

8007485

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

8007690

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL4

360,00

90%

8007839

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1

335,00

90%

8008428

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8008893

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8009094

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

8017341

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid AT (CCL1CCL4)*

460,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3) piirhind, milleks on 360,00 eurot.

  (7) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002738

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8002806

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

150,00

90%

8005883

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8006364

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8006899

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8008638

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

150,00

90%

  (8) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste pükste ülaosaga kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003217

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AGHT) CCL 1

300,00

90%

8003514

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AGHT) CCL 2

300,00

90%

8003523

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG- HT) CCL 3forte

330,00

90%

8004023

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AGHT) CCL 4super*

345,00

90%

8004672

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AGHT) CCL 3

330,00

90%

8009346

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AGHT) CCL 4*

345,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga AG-HT CCL 3) piirhind, milleks on 330,00 eurot.

  (9) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste käelaba osaga kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004169

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1*

290,00

90%

8005955

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline poolpikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AE) CCL1

250,00

90%

8006574

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline poolpikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AE) CCL2

250,00

90%

8007321

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL3*

290,00

90%

8008078

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL2*

290,00

90%

8009436

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL1*

290,00

90%

8009891

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL2*

290,00

90%

8017080

JOBST® Relax erimõõdus meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1

262,68

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (JOBST® Relax erimõõdus meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1) piirhind, milleks on 262,68 eurot.

  (10) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle II ja III staadiumi lümfödeemi ja III staadiumi lipo-lümfödeemi kompleksse turset alandava teraapia (CDT) järel, kui teraapiaga on saavutatud parim võimalik ravitulemus, järgmises ulatuses:
  1) ühe jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni kahe kompressioontoote eest kuue kuu jooksul;
  2) vähemalt kahe erineva jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni nelja kompressioontoote eest kuue kuu jooksul.

  (11) Esmakordse kompressioontoote väljakirjutamise eeltingimuseks on ravi lümfiteraapiaga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7058). Esmakordse meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on taastusarstil, kirurgil, onkoloogil, günekoloogil, uroloogil ja dermatoveneroloogil ning järgneva meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on lisaks perearstil.

§ 56.   Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks

  (1) CEAP klassifikatsiooni järgi C4 näidustusega kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009996

Suva meditsiinilised survepõlvikud CCL2 2 tk

15,30

90%

8012613

Duomed meditsiinilised kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

24,00

90%

  (2) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003125

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8003143

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8003379

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8003827

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

45,00

90%

8004350

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

45,00

90%

8004627

Venosan 7002 ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8004994

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8005881

Venosan 7003 ravipõlvikud (34–46 mmHg) 2 tk*

47,00

90%

8006094

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8006450

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8007580

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravipõlvikud (AD) CCL3 2 tk*

60,00

90%

8008554

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravipõlvikud (AD) CCL2 2 tk*

60,00

90%

8008980

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8009061

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

45,00

90%

8009542

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

45,00

90%

8014121

Maxis Micro AD kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

24,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk) piirhinnast (45,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 22,50 eurot.

  (3) CEAP klassifikatsiooni järgi C4 näidustusega kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8018598

Duomed meditsiinilised kompressioonsukad CCL2 2 tk

35,00

90%

  (4) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001391

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8001482

Venosan 7003 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) (34–46 mmHg) 1 tk*

62,50

90%

8001611

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8004516

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8005214

Venosan 7002 ravisukad 2 tk

75,00

90%

8005297

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravisukad (AG) CCL3 2 tk*

92,00

90%

8006173

Venosan 7003 ravisukad (34–46 mmHg) 2 tk

75,00

90%

8006825

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8006996

Venosan 7002 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) 1 tk*

62,50

90%

8008267

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8008268

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8008636

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8009057

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravisukad (AG) CCL2 2 tk*

92,00

90%

8014492

Maxis Micro AG kompressioonsukad CCL2 2 tk

35,00

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Venosan 4002 (23-32 mmHg) ravisukad 2 tk) piirhinnast (75,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 37,50 eurot.

  (5) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonsukkpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001338

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8001524

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8005200

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8006527

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009435

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009800

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8009885

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8017702

Maxis Micro AT kompressioonsukkpüksid CCL2

40,00

90%

  (6) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega erimõõdus ringkoes kompressioonsukkpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004076

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravi sukkpüksid (AT, ATH) CCL2

206,00

90%

8005346

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravi sukkpüksid (AT, ATH) CCL3

206,00

90%

  (7) Venoosse haavandi (C5 või C6) raviks mõeldud aluspõlvikuid sisaldavate kompressioonpõlvikute komplektide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001428

Venosan 8003 ravipõlvikud (34–46 mmHg)

72,00

90%

8006039

JOBST® Ulcercare™ 40 mm/Hg kompressioonpõlvikud

66,06

90%

8006943

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 46 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007380

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 39 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007787

Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud

72,00

90%

8007869

Actico® UlcerSys kompressioonpõlviku komplekt (34–46 mmHg)

66,06

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud) piirhind, milleks on 72,00 eurot.

  (8) Haigekassa võtab kroonilise venoosse puudulikkusega või venoosse haavandiga (RHK 10 diagnoosikoodid I83.0, I83.1, I83.2 ja I87.2) kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe kompressioonpõlviku või -suka või ühe paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas. Eeltingimuseks on, et krooniline venoosne puudulikkus (CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) klassifikatsiooni järgi C4–C6 klass) on diagnoositud vastavalt ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi, 2019“ soovitustele ning ravidokumentatsioonis on objektiivset leidu kirjeldatud ja CEAP klassifikatsiooni C-komponendi valikut põhjendatud.

§ 57.   Nahahooldusvahendid

  (1) Nahahooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016004

Emulsioon Xerolys+ 1000 ml

40,00

90%

7016015

Emulsioon Xerolys+ 500 ml*

25,00

90%

7016026

Emulsioon Atolys 500 ml*

25,00

90%

7016048

Emulsioon Psorilys 500 ml*

25,00

90%

7016947

Bioderma Atoderm PP Baume 200 ml*

12,00

90%

7016958

Bioderma Atoderm Intensive 200 ml*

15,00

90%

7017331

Ortomed Vaseliinõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017342

Ortomed Oliiviõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017353

Ortomed Niisutav kreem Urea 4,5% 700 ml

18,50

90%

7017364

Ortomed Niisutav kreem Urea 10% 700 ml

18,50

90%


* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (emulsioon Xerolys+ 1000 ml) piirhinnast (40,00 eurot) arvutatud nahahooldusvahendi 1 ml hind 0,0400 eurot.

  (2) Haigekassa võtab kaasasündinud rasket ihtüoosi (RHK 10 diagnoosikood Q80) põdevale kindlustatud isikule vajaliku nahahooldusvahendi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) kuni 6,5 l nahahooldusvahendit alla 16-aastasele (kaasa arvatud) lapsele kalendripoolaastas;
  2) kuni 13 l nahahooldusvahendit üle 17-aastasele isikule kalendripoolaastas.

§ 58.   Diafragma stimulaatori antennid

  (1) Diafragma stimulaatori antennide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8012309

Diafragma stimulaatori antennid 2m 902AL N1

877,45

90%

  (2) Haigekassa võtab diafragma stimulaatori antennide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni nelja antenni eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on diafragma stimulaator.

§ 59.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart.

  (2) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil. Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses.

  (3) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta, mille alusel on võimalik tuvastada meditsiiniseadme kaardi väljastanud tervishoiuteenuse osutajat ja patsienti, kellele kaart on väljastatud, samuti välja kirjutatud meditsiiniseadme rühma ja hüvitamise tingimusi. Kui väljakirjutatava meditsiiniseadme ostab patsiendi eest välja keegi teine, kannab meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kaardile täiendavalt meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse andmed.

  (4) Meditsiiniseadet väljastav isik (edaspidi müüja) on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses. Meditsiiniseadme müügiga seotud info tuleb meditsiiniseadme kaardile kanda meditsiiniseadme väljastamise ajal või viivitamata pärast meditsiiniseadme väljastamist juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik meditsiiniseadme väljastamise ajal kasutada. Müüja peab meditsiiniseadme müügil kaardi alusel veenduma meditsiiniseadme kaardil kajastatud haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavuses §-des 3–58 nimetatud tingimustele.

  (5) Müüja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljastamise kohta, mis võimaldavad tuvastada apteegiteenuse osutajat või meditsiiniseadme väljastanud muud juriidilist isikut ja patsienti, kellele meditsiiniseade väljastati, samuti väljastatud meditsiiniseadet ning meditsiiniseadme eest makstavaid summasid. Kui meditsiiniseadme ostab patsiendi jaoks välja vastava volitusega isik, kannab müüja täiendavalt kaardile ostjat tuvastada võimaldavad andmed.

§ 60.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 15. detsembri 2019. a määrus nr 69 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 61.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json