Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2021, 1

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Vastu võetud 06.12.2021 nr 76

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 8 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 34 lõike 3, § 57 lõike 1, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 117 lõike 5 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ning dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded” tekstiosaga „, dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded ning dekoratiivkultuuride mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 2. Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määruse nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrust nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ning köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded” tekstiosaga „, köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded ning köögiviljakultuuride mahepõllumajandusliku heterogeense paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded”;

2) paragrahv 61 loetakse §-ks 62 ja määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

„§ 61. Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 3. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lõpuni sertifitseerimata köögiviljakultuuri seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded” tekstiosaga „, köögiviljakultuuride mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
KÖÖGIVILJAKULTUURIDE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE SEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 241. Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lõpuni sertifitseerimata seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded” tekstiosaga „, mahepõllumajandusliku heterogeense peediseemne tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE PEEDISEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 231. Mahepõllumajandusliku heterogeense peediseemne tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 5. Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrust nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ning puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali säilitamise, märgistamise ja turustamise nõuded” tekstiosaga „, puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali säilitamise, märgistamise ja turustamise nõuded ning puuviljakultuuride mahepõllumajandusliku heterogeense paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE PALJUNDUS- JA ISTUTUSMATERJALI TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 181. Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 6. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ning turustamise nõuded” tekstiosaga „, turustamise nõuded ning mahepõllumajandusliku heterogeense seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE SEEMNEKARTULI TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 161. Mahepõllumajandusliku heterogeense seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense seemnekartuli tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 7. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” normitehnilist märkust täiendatakse läbivalt pärast tekstiosa „2019/1985/EL (ELT L 308, 29.11.2019, lk 86–92)” tekstiosaga „, 2021/746/EL (ELT L 160, 07.05.2021, lk 94–103);”.

§ 8. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lõpuni sertifitseerimata söödakultuuride seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded” tekstiosaga „, söödakultuuride mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
SÖÖDAKULTUURIDE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE  SEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 251. Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 9. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „seemne turustamise nõuded” tekstiosaga „, mahepõllumajandusliku heterogeense teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE TERAVILJASEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 231. Mahepõllumajandusliku heterogeense teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense teraviljaseemne tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 10. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „seemne turustamise nõuded” tekstiosaga „, õli- ja kiudtaimede mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
ÕLI- JA KIUDTAIMEDE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE SEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE

§ 231. Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmise ja turustamise nõuded

Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.”.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json