Teksti suurus:

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määrus nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2021, 20

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määrus nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Vastu võetud 13.12.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruses nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „(lisa 5)”;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Väljastusteate ja kättetoimetamisteatise vormile peab olema võimalik märkida vähemalt järgmised andmed:
1) saaja nimi, aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
2) saatja nimi, aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
3) saadetava dokumendi number ja dokumendi sisu kirjeldus;
4) juhised dokumendi väljastamiseks ja tagastamiseks;
5) kättetoimetamiskatse kuupäev ja kellaaeg;
6) vastuvõtja nimi, isikut tõendava dokumendi number, allkiri, suhe saajaga ja vastuvõtmise koht;
7) väljastaja nimi ja allkiri;
8) kätte toimetamata jäämise põhjus.”;

3) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json