Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2022, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2022 otsus nr 213

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 8519 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini” tekstiosaga „2024. aasta 30. aprillini”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 14.12.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse arv „2023” arvuga „2024”;

2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse arv „2024” arvuga „2025”;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse arv „2025” arvuga „2026”;

4) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse arv „2026” arvuga „2027”.

§ 3.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 82 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja läbivalt lõikes 5 asendatakse arv „2023” arvuga „2024”;

2) lõigetes 4 ja 13 asendatakse arv „2033” arvuga „2034”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json