Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 13.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 „Volituste andmine „Kaubandustegevuse seadusest” tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” § 1 punktiga 3.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 37–41), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/15/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 172–183).”;

2) määruse lisa 1 punkti 1 (pealne) täiendatakse pärast sõnu „RO – faţă” sõnadega „HR – Gornjište”;

3) määruse lisa 1 punkti 2 (vooder ja sisetald) täiendatakse pärast sõnu „RO – căptuşеаlă şi acoperiş de branţ” sõnadega „HR – Podstava i uložna tabanica”;

4) määruse lisa 1 punkti 3 (välistald) täiendatakse pärast sõnu „RO – talpă exterioară” sõnadega „HR – Potplat (donjište)”;

5) määruse lisa 2 punkti 1 (nahk (pargitud nahk)) täiendatakse pärast sõnu „RO – piei cu faţǎ naturalǎ” sõnadega „HR – Koža”;

6) määruse lisa 2 punkti 2 (kaetud nahk) täiendatakse pärast sõnu „RO – piei cu faţǎ corectatǎ” sõnadega „HR – Koža korigiranog lica”;

7) määruse lisa 2 punkti 3 (naturaalsed tekstiilmaterjalid ja sünteetilised või mittekootud tekstiilmaterjalid) täiendatakse pärast sõnu „RO – textile” sõnadega „HR – Tekstil”;

8) määruse lisa 2 punkti 4 (kõik teised materjalid) täiendatakse pärast sõnu „RO – alte materiale” sõnadega „HR – Drugi materjali”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json