Teksti suurus:

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 11

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

Vastu võetud 13.08.2010 nr 56
RT I 2010, 57, 389
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2014RT I, 17.01.2014, 520.01.2014

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

§ 2.   Nõuded ruumidele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamise asukohas peab olema järgmine ruum:

Ruumi nimetus Minimaalne pindala,
m2
Märkus  
Vastuvõturuum 16 Ruumi pikkus minimaalselt 6 m või selle puudumisel tagada 6 m nõuetele vastava muu ruumi kasutamine nägemisteravuse hindamiseks. Ruumi pikkus ei pea olema 6 m juhul, kui kasutatakse nägemisteravuse hindamiseks metoodikat, mis ei nõua 6 m olemasolu.

  (2) Vastuvõturuumi osas lähtutakse «Ehitusseaduse» § 3 lõigete 9 ja 10 alusel sätestatust.

  (3) Vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist.

  (4) Vastuvõturuumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.

  (5) Vastuvõturuumi sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud ja vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.

§ 3.   Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine mittemeditsiiniline sisseseade ja töövahendid:
  1) tool (toolid) õpilasele ja saatjale;
  2) kooliõe töölaud ja tool;
  3) lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks.

  (2) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine meditsiiniline sisseseade ja aparatuur:
  1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
  2) glükomeeter ja testribad veresuhkru määramiseks;
  3) stetofonendoskoop;
  4) veenisulgur (žgutt);
  5) lamp neelu vaatamiseks;
  6) valgustatud silmatabel;
  7) pikkuse mõõtmise vahend;
  8) kaal;
  9) mõõdulint;
  10) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  11) luup;
  12) käärid;
  13) reguleeritav kaelatugi;
  14) termotekk;
  15) täispuhutavad lahased;
  16) geelikott;
  17) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  18) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;
  19) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;
  20) külmkapi termomeeter (2 tk);
  21) ruumiõhu termomeeter;
  22) uuringulaud;
  23) statiiv;
  24) lukustatav ravimikapp;
  25) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
  26) eraldussirm;
  27) arvuti (riist- ja tarkvara) ja printer;
  28) telefon.

  (3) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema järgmised töövahendid:
  1) süstlad ja süstlanõelad;
  2) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  3) infusioonisüsteemid koos erinevas suuruses kanüülidega;
  4) ühekordsed kaitsekindad;
  5) desinfitseerimisvahend naha puhastamiseks ja haavaravi vahendid;
  6) kätehügieeni vahendid;
  7) desinfektsioonivahendid, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
  8) paberkäterätikud;
  9) haavasidumismaterjalid;
  10) ühekordsed spaatlid;
  11) ühekordsed pintsetid;
  12) ühekordsed maskid;
  13) ühekordsed neerukausid;
  14) ühekordsed joogitopsid.

§ 4.   Nõuded ravimitele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema:
  1) 0,1% epinefriinilahus;
  2) antihistamiinikumi süstelahus;
  3) salbutamool inhalatsiooniaerosooli või süstelahusena;
  4) 0,9% naatriumkloriidilahus;
  5) nuuskpiiritus;
  6) glükoos (20% lahuse ja tablettidena);
  7) paratsetamool 500 mg;
  8) vesinikperoksiidi lahus 3%;
  9) meditsiiniline süsi;
  10) vahend põletuse esmaabiks.

§ 5.   Nõuded ruumile ja sisseseadele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutajalt on nõutav vähemalt dokumentide nõuetekohaseks hoidmiseks sobiva ja andmekaitse nõuetele vastava ruumi ning töövahendite ja aparatuuri hoidmiseks vastava ruumi olemasolu.

  (2) Ruumis peab olema peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Nõuded aparatuurile ja töövahenditele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) vererõhuaparaat nii täiskasvanutele kui lastele mõeldud mansettidega;
  2) glükomeeter ja testribad;
  3) stetofonendoskoop;
  4) lamp neelu vaatamiseks;
  5) mõõdulint;
  6) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  7) luup;
  8) käärid;
  9) konteiner laboratoorsete analüüside transportimiseks;
  10) arvuti (riist- ja tarkvara);
  11) mobiiltelefon;
  12) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  13) süstlad ravimite s/c, i/m ja i/v manustamiseks;
  14) erinevas suuruses kanüülid;
  15) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  16) infusioonisüsteemid;
  17) erinevas suuruses põiekateetrid;
  18) erinevas suuruses nasogastraalsondid;
  19) vahendid aspireerimiseks;
  20) vahendid klistiiri tegemiseks;
  21) esmaabivahendid;
  22) ühekordsed kaitsekindad;
  23) nahapuhastusvahendid;
  24) kätehügieeni vahendid;
  25) haavasidumismaterjalid;
  26) ühekordsed spaatlid;
  27) anatoomilised pintsetid;
  28) ühekordsed pintsetid;
  29) ühekordsed maskid;
  30) ühekordsed neerukausid.

  (2) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema vajadusel järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) pulssoksümeeter;
  2) inhalaator.
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Nõuded aparatuurile koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.09.2010, kehtis kuni 01.01.2011]

§ 8.   Kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

  (2) Määruse §-d 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

  (3) Määruse § 7 kehtib kuni 1. jaanuarini 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json