Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 12

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 10.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” kinnitatud lisa „Asustusüksuste nimistu” muudetakse ning Lääne maakonna Lihula valla külade nimistu sõnastatakse järgmiselt:

„Alaküla
Aruküla
Hälvati
Jõeääre
Järise
Keemu
Kelu
Kirbla
Kirikuküla
Kloostri
Kunila
Laulepa
Lautna
Liustemäe
Matsalu
Meelva
Metsküla
Mõisimaa
Nurme
Pagasi
Parivere
Peanse
Penijõe
Petaaluse
Poanse
Rannu
Rootsi
Rumba
Saastna
Seira
Seli
Soovälja
Tuhu
Tuudi
Uluste
Vagivere
Valuste
Vanamõisa
Võhma
Võigaste”.

§ 2. Lahkmejoonte määramine

 (1) Lääne maakonna Lihula valla Aruküla, Jõeääre, Keemu, Laulepa, Liustemäe, Mõisimaa, Nurme, Peanse, Rannu, Rootsi, Seli, Soovälja, Uluste, Vanamõisa ja Võigaste küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

 (2) Maa-amet kannab asustusüksuste lahkmejooned koos asustusüksuse nime ja liigiga katastrikaardile.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Riho Kuppart
Varade asekantsler kantsleri ülesannetes