Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 24

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest

Vastu võetud 16.01.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 27 lõike 4 ja § 50 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõigetes 1–12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;“;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktides 1–3, 5, 7 ja 10 ning lõigetes 11 ja 12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;“;

3) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt sotsiaalmaksuseaduse § 61 alusel makstava sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega töötasu alammääralt.“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2002. a määruse nr 28 „„Riikliku pensionikindlustuse registri“ pidamise põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2002. a määruse nr 28 „„Riikliku pensionikindlustuse registri“ pidamise põhimäärus“ § 12 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) pensionikindlustatu kohta eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaks sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõigetes 1–12 sätestatud erijuhtudel;“.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. jaanuaril 2014. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json