Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 34

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” muutmine

Vastu võetud 16.01.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõigetes 1–12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–3, 5, 7 ja 10 ning lõigetes 11–12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 20. jaanuaril 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Helen Tralla
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json