Teksti suurus:

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2017, 5

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 12.01.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lääneranna vald.

§ 2.  Hanila valla ja Lihula valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Hanila vald ja Lihula vald arvatakse Lääne maakonna koosseisust Pärnu maakonna koosseisu.

§ 3.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Lääneranna valla piiriks on endise Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Lääneranna valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:

1) Lääne maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Hanila,” ja „Lihula,”;

2) Pärnu maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Lääneranna,”;

3) Pärnu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Koonga,” ja „, Varbla,”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustuvad Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json