Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruse nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2023, 1

Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruse nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruses nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast arvu „5” sõnadega „ning riigieelarve seaduse § 531 lõike 1”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse arv „1 500 000” arvuga „2 000 000”;

3) paragrahvi 25 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „arvatud” sõnadega „rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde osas”;

4) paragrahvi 25 lõiked 41 ja 42 sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Lõikes 4 sätestatud toetuse suurendamise taotlusega esitab toetuse saaja EISile rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde uue maksumuse ja nende suurenemise põhjenduse.

(42) Rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde toetuse summat võib suurendada kuni kümme protsenti taotluse rahuldamise otsuses sätestatud vastava rekonstrueerimis- või projekteerimistöö maksumusest.”.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json