Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.02.2011 otsus nr 822

Ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.2011

Ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377; 2010, 22, 108) § 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa võtab õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ning haigekassa ravimite loetellu (edaspidi ravimite loetelu) kantud ravimite ja meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoitude (edaspidi ravim) jaemüügi eest.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json