Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2012, 1

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.02.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” (RT I, 20.05.2011, 7) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    3

 

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

    1

 

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

    1

 

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Kõrgem ametnik

    2

 

Peaspetsialist-juhiabi

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

    9

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    8

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  10

 

Valvur

II klassi valvur

  24

 

 

 

 

  43

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

  11

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  30

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  49

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  30

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  31

Maardu üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  33

 

 

 

 

  42

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

  10

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    6

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  10

 

Valvur

II klassi valvur

  95

 

 

 

 

132

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    7

 

 

 

 

  24

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  14

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

  10

 

Referent

Nooremametnik

    6

 

Sekretär-asjaajaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  27

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist

Nooremametnik

    1

 

Laooperaator

Nooremametnik

    3

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    5

 

Kokk

Teenindustöötaja

    8

 

Koristaja

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  38

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    2

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    5

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  25

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist-õendusjuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-perearst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2,85

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-pulmonoloog

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-terapeut

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  18

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,4

 

Spetsialist-gastroenteroloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kirurg

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,4

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-taastusraviarst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,4

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-radioloogiaõde

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  40,55

Harju kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    3

 

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Vanemametnik

    5

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  10

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  41

 

Koristaja

lihttööline

    1

 

 

 

 

  61

Pärnu kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    5

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  19

 

 

 

 

  31

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

596,55

 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

372

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

Abitööline

 

119

119

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

715,55

§ 2. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” (RT I, 26.07.2011, 19) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    2

 

 

 

 

    3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  26

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  29

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  25

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kuues üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    3

 

Valvur

II klassi valvur

  34

 

 

 

 

  39

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  10

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

  27

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

 

 

 

  60

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    7

 

 

 

 

  10

Saatmisosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  19

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personali peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

    2

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  15

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist

Vanemametnik

    7

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

    1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    2

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  40

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  23,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  31

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    7

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    5

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  42

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    5

 

Koristaja

Lihttööline

    2,3

 

 

 

 

  62,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

438,8

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

269

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

    5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

    4

 

Kingsepp

Lihttööline

    1

 

Abitööline

Lihttööline

  70

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

518,8

§ 3. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” (RT I, 26.07.2011, 9) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    3

 

 

 

 

    4

Taasühiskonnastamise ametnikud

 

 

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    5

 

Vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Tööhõive peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  11

Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  23

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  38

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  22

 

 

 

 

  34

Kolmas üksus

 

 

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    2

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    4

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  28

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaalpedagoog

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    8

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  73

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  29

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    8

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  14

 

 

 

 

  28

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  16

 

Valvur

II klassi valvur

  53

 

 

 

 

  86

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    3

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laohoidja

Vanemametnik

    1

 

Laotööline

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  16

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

 

 

 

  11

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    3

 

 

 

 

  18

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    3

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    3

 

 

 

 

  33

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-arst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-uroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  10

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laborant

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  25,25

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    3

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  27

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    3

 

 

 

 

  40

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

446,25

Neist vanglaametnikke

 

 

275

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

Abitööline

 

119

119

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

565,25

§ 4. Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 42 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 42 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine” (RT I, 04.11.2011, 7) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    3

 

 

 

 

    5

Murru vangistusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    8

 

Valvur

II klassi valvur

  45

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

Valvur

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  68

Harku vangistusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    4

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    4

 

Inspektor – vahtkonna ülem

II klassi vanglainspektor

    4

 

Inspektor-relvur

II klassi vanglainspektor

    0,5

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  13

 

Valvur

II klassi valvur

  39

 

 

 

 

  73,5

Avavangla

 

 

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    2

 

Valvur

II klassi valvur

    6

 

 

 

 

    9

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

 

 

 

    4

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    3

 

 

 

 

    5

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – arestimaja kaplan

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    3

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    0,5

 

 

 

 

    8,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Apteegi juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-farmatseut

Vanemametnik

    1

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,1

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg

Vanemametnik

    0,1

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,1

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,1

 

Nooremspetsialist-õde

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  12,65

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Kokk

Teenindustöötaja

    6

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

    2

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    1

 

Traktorist

Mehhanismide juht

    1

 

Koristaja

Lihttööline

    1

  18

 

 

 

 

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    2

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Sporditöö peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

    7

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

210,65

Neist vanglaametnikke

 

 

163,5

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

Abitööline

Lihttööline

  55

 

Katlakütja

Seadmete operaator

  12

 

Koristaja-desinfektor

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  68

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

278,65

§ 5. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” (RT I, 26.07.2011, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla koosseisus on direktori asetäitjate ametikohad.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Direktori asetäitja:
1) juhib talle vahetult alluvate osakondade ja üksuste tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele, üksuste juhtidele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.”;

4) paragrahvi 5 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vastuvõtu- ja arvestusosakond;”;

6) paragrahvist 10 jäetakse välja sõna „edasilükkamatuid”.

§ 6. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” (RTL 2001, 133, 1924; RT I 2010, 58, 396) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla koosseisus on direktori asetäitjate ametikohad.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Direktori asetäitja:
1) juhib talle vahetult alluvate osakondade ja üksuste tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele, üksuste juhtidele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.”;

4) paragrahvi 4 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

 (1) Määruse §-d 1–3 ja 5–6 jõustuvad 1. märtsil 2012. a.

 (2) Määruse § 4 jõustub 1. aprillil 2012. a.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler