Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2022, 3

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” muutmine

Vastu võetud 15.02.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruses nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „30. märtsini” tekstiosaga „31. märtsini”;

2) paragrahvi 4 lõike 9 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json