Teksti suurus:

Tunnistajakaitse kaitselepingu vormi kehtestamine

Tunnistajakaitse kaitselepingu vormi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2011, 16

Tunnistajakaitse kaitselepingu vormi kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 82
RTL 2009, 95, 1410
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2010RTL 2010, 26, 45601.06.2010
11.03.2011RT I, 20.03.2011, 1020.03.2011

Määrus kehtestatakse «Tunnistajakaitse seaduse» 14 lõike 6 alusel ja kooskõlas «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõike 1 punktiga 2 ja § 4 lõikega 2.


[RTL 2010, 26, 456 - jõust. 01.06.2010]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitselepingu vorm (lisa – salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord» § 6 lõike 6 punkti 2 alusel).
[RT I, 20.03.2011, 10]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json