Teksti suurus:

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2022. aastal

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2022. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2022, 7

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2022. aastal

Vastu võetud 16.03.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kalapüügikitsendused

  (1) Soonlepa lahes Kaevatsi laiu lõunatippu (58º48.369'N, 23º3.852'E) ja Saarnaki laiu lõunatippu (58º47.357'N, 23º0.561'E) ning Õunaku lahes Kassari saare lõunatippu (58º46.559'N, 22º52.998'E) ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 22 lõike 3 punktis 7 nimetatud püügipiirangut arvestades keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 90 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (2) Pakri lahes alal, mis paikneb Nurka strandet (59º17,215'N, 24º03,227'E) ja Laoküla neeme (59º19,603'N, 24º06,207'E) ning Madise sihi tulepaaki (59º17,650'N, 24º06,951'E) ja Nurka strandet (59º17,215'N, 24º03,227'E) ühendavate sirgete vahel, on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 12 Vasalemma jõele kehtestatud püügipiirangut arvestades keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 110 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (3) Väikeses väinas alal, mis paikneb Taaliku sadama (58º36.282'N, 22º58.782'E), Kõinastu saare läänetipu (58º37.876'N, 23º0.552'E) ning Indusääre kare põhjatipu (58º38.760'N, 23º1.942'E) ja Muhu saare ranniku (58º37.638'N, 23º6.146'E) vahelisest joonest lõuna pool kuni Valmeranna sadama (58º29.869'N, 23º14.079'E) ja Suurlaiu lõunatipu (58º31.138'N, 23º15.526'E) vahelise jooneni, on keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 110 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (4) Vabariigi Valitsuse 16.06.2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud ICES kaardil näidatud alarajoonides 29, 28-1 ja 28-2 on keelatud kasutada nakke- ja raamvõrku, mille silmasuurus on suurem kui 156 mm.

§ 2.  Püügikitsendused lõhe- ja angerjapüügil meres

  (1) Vabariigi Valitsuse 16.06.2016 a. määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud ICES kaardil näidatud alarajoonides 29, 28-1 ja 28-2 on kutselise kalapüügiloa alusel kala püügil keelatud püüda rohkem kui viis lõhet ööpäevas.

  (2) Keelatud on angerjapüük 1. septembrist kuni 31. oktoobrini.

§ 3.  Agarikupüügi ala

  Agarikupüük tragiga on lubatud lisaks Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 1 punktis 5 sätestatud paarisarvuga lõppeval aastal nimetatud alale ka samas sätestatud paaritu arvuga lõppeval aastal nimetatud alal.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json