Teksti suurus:

Viljandi maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2023, 83

Viljandi maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 16.03.2023 nr 15

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Viljandi maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Viljandi maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või üksikobjektide rühma nimi ja asukoht ning määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või üksikobjektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.  Üksikpuude ja puude rühmade piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Viljandi maakonnas paiknevatele üksikpuudele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Holstre pärnad2 Viljandi vallas Holstre külas – 0,2 ha (lisa 1);
  2) Juhkami tamm2 Viljandi vallas Riuma külas – 30 m (lisa 2);
  3) Karksi elupuud3 Mulgi vallas Karksi külas – 0,05 ha (lisa 3);
  4) Kullamäe männid4 Mulgi vallas Maru külas – 0,55 ha (lisa 4);
  5) Kullese künnapuu5 Põhja-Sakala vallas Seruküla külas – 10 m (lisa 5);
  6) Kuresaare tamm2 Viljandi vallas Tinnikuru külas – 0,28 ha (lisa 6);
  7) Kõõsi künnapuu2 Viljandi vallas Vanausse külas – 30 m (lisa 7);
  8) Lemmjõe tamm5 Põhja-Sakala vallas Sandra külas Soomaa rahvuspargis – 0 m (lisa 8);
  9) Liiva mänd3 Viljandi vallas Viisuküla külas Loodi looduspargis – 0 m (lisa 9);
  10) Liplapi punane tamm3 Mulgi vallas Vana-Kariste külas – 0,48 ha (lisa 10);
  11) Marna küla künnapuu3 Viljandi vallas Marna külas – 0,23 ha (lisa 11);
  12) Metsaema mänd2 Viljandi vallas Loodi külas – 0,66 ha (lisa 12);
  13) Mulgi jalakas3 Viljandi vallas Pahuvere külas – 30 m (lisa 13);
  14) Mulgi kõiv2 Viljandi vallas Riuma külas – 30 m (lisa 14);
  15) Murru talu pärnad6 Põhja-Sakala vallas Lemmakõnnu külas – 50 m (lisa 15);
  16) Mursi talu pärnad2 Viljandi vallas Surva külas – 0,11 ha (lisa 16);
  17) Mustapali tamm2 Viljandi vallas Mustapali külas – 0,26 ha (lisa 17);
  18) Oru tänava tammed7 Viljandi linnas Oru tn – 1,13 ha (lisa 18);
  19) Oti mõtsik8 Mulgi vallas Oti külas – 30 m (lisa 19);
  20) Oti pärn3 Põhja-Sakala vallas Arjassaare külas – 0,1 ha (lisa 20);
  21) Penuja tamm3 Mulgi vallas Penuja külas – 0,67 ha (lisa 21);
  22) Polli tamm7 Viljandi vallas Paistu külas Loodi looduspargis – 0 m (lisa 22);
  23) Posti tänava põlispuud7 Viljandi linnas Posti tn – 0,05 ha (lisa 23);
  24) Pärnamäe pärn2 Viljandi vallas Marna külas – 0,27 ha (lisa 24);
  25) Pöögle mänd3 Mulgi vallas Pöögle külas – 0 m (lisa 25);
  26) Ritsu tamm3 Viljandi vallas Pinska külas – 30 m (lisa 26);
  27) Sabaku pärnad3 Viljandi vallas Vardi külas – 0,22 ha (lisa 27);
  28) Säga ehk Lõhmuse pärn3 Viljandi vallas Tarvastu külas – 30 m (lisa 28);
  29) Taari künnapuud7 Viljandi vallas Taari külas – 0,15 ha (lisa 29);
  30) Tamme-Koori tamm ehk Viiralti tamm9 Viljandi vallas Vanamõisa külas – 50 m (lisa 30);
  31) Tammemäe tammed7 Viljandi vallas Vanamõisa külas – 1 ha (lisa 31);
  32) Tuhalaane tamm3 Mulgi vallas Tuhalaane külas – 0,28 ha (lisa 32);
  33) Tõllamäe tamm7 Viljandi vallas Loodi külas Loodi looduspargis – 0 m (lisa 33);
  34) Undi tamm3 Viljandi vallas Mustivere külas – 50 m (lisa 34);
  35) Upsi tamm4 Põhja-Sakala vallas Uia külas – 0,17 ha (lisa 35);
  36) Vainristi ristimänd10 Põhja-Sakala vallas Iia külas – 50 m (lisa 36);
  37) Viiratsi tammed7 Viljandi vallas Viiratsi alevikus – 0,3 ha (lisa 37);
  38) Vooru tamm2 Viljandi vallas Vooru külas – 30 m (lisa 38);
  39) Väike-Saadu pärnad ja pihlakas3 Viljandi vallas Kassi külas – 0,34 ha (lisa 39);
  40) Välgita pärn11 Viljandi vallas Välgita külas – 0,18 ha (lisa 40);
  41) Õitsemäe õunapuu3 Viljandi vallas Kookla külas – 30 m (lisa 41);
  42) Ööversti künnapuu12 Mulgi vallas Saate külas – 0,27 ha (lisa 42).

§ 3.  Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi maakonnas paiknevatele rändrahnudele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Ahjuoja rändrahn13 Viljandi vallas Lalsi külas – 10 m (lisa 43);
  2) Auksi rändrahn2 Viljandi vallas Auksi külas – 30 m (lisa 44);
  3) Härjamäe rändrahn4 Viljandi vallas Vanamõisa külas – 30 m (lisa 45);
  4) Iivakivi ehk Vanapagana kivi4 Mulgi vallas Sudiste külas – 30 m (lisa 46);
  5) Jaanikildi rändrahn13 Mulgi vallas Mõõnaste külas – 10 m (lisa 47);
  6) Kivilõppe Kalevipoja kivi4 Viljandi vallas Kivilõppe külas – 0 m (lisa 48);
  7) Kivilõppe Vanapagana kivi3 Viljandi vallas Kivilõppe külas – 30 m (lisa 49);
  8) Kõrvi suurkivi9 Viljandi vallas Aidu külas – 30 m (lisa 50);
  9) Labidakivi14 Põhja-Sakala vallas Kibaru külas – 30 m (lisa 51);
  10) Lahmuse kivi11 Põhja-Sakala vallas Kibaru külas – 10 m (lisa 52);
  11) Laiakivi rändrahn15 Põhja-Sakala vallas Supsi külas – 0,1 ha (lisa 53);
  12) Lepakose rändrahn4 Põhja-Sakala vallas Kootsi külas – 10 m (lisa 54);
  13) Liivasaare talu rändrahn16 Viljandi vallas Taganurga külas – 10 m (lisa 55);
  14) Lõhavere linnamäe rändrahn15 Põhja-Sakala vallas Lõhavere külas – 10 m (lisa 56);
  15) Oore talu rändrahn12 Põhja-Sakala vallas Paaksimaa külas – 30 m (lisa 57);
  16) Paksu talu rändrahn6 Põhja-Sakala vallas Tääksi külas – 10 m (lisa 58);
  17) Ristivälja suurkivi17 Viljandi vallas Parika külas – 30 m (lisa 59);
  18) Rõngu talu rändrahn6 Põhja-Sakala vallas Tääksi külas – 10 m (lisa 60);
  19) Sammuli rändrahn4 Viljandi vallas Vardja külas Viljandi maastikukaitsealal – 0 m (lisa 61);
  20) Sootsa talu rändrahnud11 Mulgi vallas Kalvre külas – 0,37 ha (lisa 62);
  21) Tammeveski kivi13 Põhja-Sakala vallas Kobruvere külas – 10 m (lisa 63);
  22) Tuhalaane rändrahn2 Mulgi vallas Tuhalaane külas Tuhalaane põlispuude grupis – 0 m (lisa 64);
  23) Tõnumihkli talu rändrahn12 Põhja-Sakala vallas Reegoldi külas – 30 m (lisa 65);
  24) Virapuu rändrahn11 Mulgi vallas Lilli külas – 30 m (lisa 66);
  25) Väike-Kõpu rändrahn7 Viljandi vallas Väike-Kõpu külas – 0,28 ha (lisa 67);
  26) Väluste rändrahn2 Viljandi vallas Väluste külas – 30 m (lisa 68).

  (2) Määrusega kehtestatakse Viljandi maakonnas paiknevatele aluspõhjapaljanditele ja koobastele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Hendrikhansu „Põrgu”18 Mulgi vallas Sarja külas – 1,96 ha (lisa 69);
  2) Lopa paljand ja koobas3 Mulgi vallas Atika külas – 0,68 ha (lisa 70);
  3) Maimu koobas ehk Mäkiste põrguhaud18 Mulgi vallas Allaste külas – 0,46 ha (lisa 71);
  4) Suislepa paljand3 Viljandi vallas Suislepa külas – 0,09 ha (lisa 72);
  5) Vaida oru paljandid ja Anniennu koobas18 Mulgi vallas Veelikse külas – 1,07 ha (lisa 73).

§ 4.  Hüdrogeoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Viljandi maakonnas paiknevatele hüdrogeoloogilistele üksikobjektidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Jaama allikas3 Viljandi vallas Kassi külas – 0,64 ha (lisa 74);
  2) Rutu allikas3 Mulgi vallas Ainja külas – 1,16 ha (lisa 75).

§ 5.  Maastikuelemendi piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Viljandi maakonnas Mulgi vallas Sarja külas asuvale maastiku üksikelemendile Lüütre org3 piiranguvöönd ulatusega 9,2 ha (lisa 76).

§ 6.  Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrusega nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatust.

  (3) Kaitstav looduse üksikobjekt Lopa paljand ja koobas koos piiranguvööndiga moodustab Natura 2000 Lopa loodusala ning seal tuleb kaitse korraldamisel arvestada Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” sätestatud kaitse-eesmärkidega ning tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

§ 7.  Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas19 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 9.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 03.06.2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/268 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 10.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaportaalis (register.keskkonnaportaal.ee)ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Viljandi rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 „Looduse kaitsest Viljandi rajoonis”.

3 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Viljandi Maakonnavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 „Loodushoiust Viljandi maakonnas” lisa 1 „Viljandi maakonna (riiklikult kaitstavate) loodushoiuterritooriumide ja objektide nimekiri”.

4 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest”.

5 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades”.

6 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 8. veebruari 1938. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas”.

7 Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1958. a otsuse „Looduskaitse organiseerimisest Viljandi linnas ja rajoonis”.

8 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumite ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa 3 „Riikliku kaitse alla kuuluvate väärtuslike viljapuude ja viljapuuaedade loetelu”.

9 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude kaitses.

10 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 23. novembri 1937. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas.

11 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 22. mai 1937. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude kaitses.

12 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

13 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

14 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude kaitses.

15 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas.

16 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 2. septembri 1938. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

17 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

18 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Abja rajooni TSN Täitevkomitee 13. jaanuari 1960. a otsusega nr 2 „Looduskaitsealase töö olukorrast rajoonis ja looduskaitse rakendamisest kohalikku tähtsust omavatel objektidel”.

19 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Holstre pärnad

Lisa 2 Juhkami tamm

Lisa 3 Karksi elupuud

Lisa 4 Kullamäe männid

Lisa 5 Kullese künnapuu

Lisa 6 Kuresaare tamm

Lisa 7 Kõõsi künnapuu

Lisa 8 Lemmjõe tamm

Lisa 9 Liiva mänd

Lisa 10 Liplapi punane tamm

Lisa 11 Marna küla künnapuu

Lisa 12 Metsaema mänd

Lisa 13 Mulgi jalakas

Lisa 14 Mulgi kõiv

Lisa 15 Murru talu pärnad

Lisa 16 Mursi talu pärnad

Lisa 17 Mustapali tamm

Lisa 18 Oru tänava tammed

Lisa 19 Oti mõtsik

Lisa 20 Oti pärn

Lisa 21 Penuja tamm

Lisa 22 Polli tamm

Lisa 23 Posti tänava põlispuud

Lisa 24 Pärnamäe pärn

Lisa 25 Pöögle mänd

Lisa 26 Ritsu tamm

Lisa 27 Sabaku pärnad

Lisa 28 Säga ehk Lõhmuse pärn

Lisa 29 Taari künnapuud

Lisa 30 Tamme-Koori tamm ehk Viiralti tamm

Lisa 31 Tammemäe tammed

Lisa 32 Tuhalaane tamm

Lisa 33 Tõllamäe tamm

Lisa 34 Undi tamm

Lisa 35 Upsi tamm

Lisa 36 Vainristi ristimänd

Lisa 37 Viiratsi tammed

Lisa 38 Vooru tamm

Lisa 39 Väike-Saadu pärnad ja pihlakas

Lisa 40 Välgita pärn

Lisa 41 Õitsemäe õunapuu

Lisa 42 Ööversti künnapuu

Lisa 43 Ahjuoja rändrahn

Lisa 44 Auksi rändrahn

Lisa 45 Härjamäe rändrahn

Lisa 46 Iivakivi ehk Vanapagana kivi

Lisa 47 Jaanikildi rändrahn

Lisa 48 Kivilõppe Kalevipoja kivi

Lisa 49 Kivilõppe Vanapagana kivi

Lisa 50 Kõrvi suurkivi

Lisa 51 Labidakivi

Lisa 52 Lahmuse kivi

Lisa 53 Laiakivi rändrahn

Lisa 54 Lepakose rändrahn

Lisa 55 Liivasaare talu rändrahn

Lisa 56 Lõhavere linnamäe rändrahn

Lisa 57 Oore talu rändrahn

Lisa 58 Paksu talu rändrahn

Lisa 59 Ristivälja suurkivi

Lisa 60 Rõngu talu rändrahn

Lisa 61 Sammuli rändrahn

Lisa 62 Sootsa talu rändrahnud

Lisa 63 Tammeveski kivi

Lisa 64 Tuhalaane rändrahn

Lisa 65 Tõnumihkli talu rändrahn

Lisa 66 Virapuu rändrahn

Lisa 67 Väike-Kõpu rändrahn

Lisa 68 Väluste rändrahn

Lisa 69 Hendrikhansu „Põrgu”

Lisa 70 Lopa paljand ja koobas

Lisa 71 Maimu koobas ehk Mäkiste põrguhaud

Lisa 72 Suislepa paljand

Lisa 73 Vaida oru paljandid ja Anniennu koobas

Lisa 74 Jaama allikas

Lisa 75 Rutu allikas

Lisa 76 Lüütre org

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json