Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2014, 2

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.04.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 173 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) esmase registreerimise kuupäev;”;

3) paragrahvi 4 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) identifitseerimisnumber – HIN/CIN-kood või valmistaja tähis;
6) meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud piirangud, kui Veeteede Amet on need määranud;”;

4) paragrahvi 4 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti andmed: kategooria, mark, mudel, tüüp, kere põhimaterjal, kogupikkus (m), pikkus (m), laius (m), süvis (m), lubatud inimeste arv pardal, lubatud sõitjate arv, kandejõud (kg), mahutavus, tühimass (kg), mootori tüüp, maksimaalne lubatud mootori võimsus (kW), mootori võimsus (kW), purjepind (m2), mootori mark, mootori mudel ja mootori seerianumber;”;

5) paragrahvi 4 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 punkti 14 täiendatakse pärast sõna „jeti” sõnadega „kasutaja ja”;

7) paragrahvi 4 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) tehnilise ülevaatuse kontrollakti number;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json