Teksti suurus:

Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2014, 6

Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.04.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 65 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu (edaspidi matusekulu) ulatus, hüvitavate kulude loetelu ja matusekulu kandmise tingimused ja kord.

§ 2.   Matusekulu ja kulu kandmise ulatus

  (1) Matusekuluks on surnu matuseks ettevalmistamise, transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulu.

  (2) Matusekulu kantakse riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõike 1 alusel igaks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud matusetoetuse suuruse kuni kahekümnekordses ulatuses.

  (3) Vajadusel kantakse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatule välisriigis hukkunud Kaitseliidu liikme Eestisse toomise kulu.

§ 3.   Matusekulu kandmine

  Matusekulu kannab Kaitseliit.

§ 4.   Otsus matusekulu kandmise kohta

  Kaitseliidu ülem teeb otsuse matusekulu kandmise kohta viivitamatult pärast isiku tagatise saamise õiguse tuvastamist, kuid mitte hiljem kui kolme kalendripäeva jooksul arvates Kaitseliidu liikme surmast.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json