Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008.a. määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2015, 4

Justiitsministri 16. juuli 2008.a. määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 10.04.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad 56–58, 69 ja 75 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisades 1, 2, 4, 6, 13, 20, 24, 35, 39, 52, 61, 68 ja 93 jäetakse päisest välja sõnad „(menetleja embleemi kujutis)”;

3) määruse lisades 7, 9, 23, 51, 53, 54, 62–65, 70–74 ja 90–92 jäetakse päisest välja sõnad „[menetleja embleemi kujutis]”;

4) määruse lisades 5, 27, 28, 55, 66, 83, 94, 105, 107 ja 110 jäetakse päisest välja sõnad „menetleja embleemi kujutis”;

5) määruse lisas 89 jäetakse päisest välja sõnad „(menetleja embleem)”;

6) määruse lisades 3, 12, 76 ja 109 jäetakse päisest välja sõnad „uurimisasutuse embleemi kujutis”;

7) määruse lisas 114 jäetakse päisest välja sõnad „[uurimisasutuse embleemi kujutis]”;

8) määruse lisades 8, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29–32, 36, 37, 41–45, 47, 48, 49, 50, 78 ja 85–88 jäetakse päisest välja sõnad „(prokuratuuri embleemi kujutis)”;

9) määruse lisades 10, 15, 16, 21, 33, 34, 38, 40, 60, 77, 79, 80–82, 95–97, 99, 100–104, 106, 108 ja 111–113 jäetakse päisest välja prokuratuuri embleemi kujutis.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 56 Kahtlustatava ülekuulamise protokoll

Lisa 57 Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll

Lisa 58 Kannatanu ülekuulamise protokoll

Lisa 69 Tunnistaja ülekuulamise protokoll

Lisa 75 Kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akt

/otsingu_soovitused.json