Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 3

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) 2018. aastal võib kohustust suurendada enam kui 20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul algab 2018. aastal uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.”.

§ 2.   Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määrust nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” täiendatakse paragrahviga 23 järgmises sõnastuses:

§ 23. Rakendussäte

2018. aastal ei saa arengukava alusel antavat mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohast kohustust maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.”.

Tarmo Tamm
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json