Teksti suurus:

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlusega esitatavate dokumentide loetelu

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlusega esitatavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 11

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlusega esitatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 02.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 575 lõike 3 alusel.

    

  (1) Lennutreeningseadme kvalifikatsiooni sertifikaadi taotlusega esitatakse järgmised dokumendid:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1–193), lisade VI ja VII ARA ja ORA osade FSTD alajao kohane hindamiskava;
  2) lennutreeningseadme (FSTD) tähistus ja seadme üksikasjalik tehniline kirjeldus vastavalt seadme tasemele;
  3) hindamiseks vajalikud käsiraamatud;
  4) info lennutreeningseadmes kavandatavate muudatuste kohta;
  5) info lennutreeningseadme avatud subjektiivsete defektide kohta;
  6) info lennutreeningseadmes kasutatavate lennujaamade visuaalsete andmebaaside kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud hindamiskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) lennutreeningseadme käitaja poolt hindamisel kasutatavate isikute nimekiri;
  2) testlennu ajakava;
  3) lennutreeningseadme testimisjuhendi (QTG) kordustestide ajakava.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud lennutreeningseadme tähistus ja seadme üksikasjalik tehniline kirjeldus peab sisaldama lennutreeningseadme kohta vähemalt järgmisi andmeid:
  1) registrinumber;
  2) käikuandmise kuupäev;
  3) info hostarvuti kohta;
  4) info liikursüsteemi kohta;
  5) instruktoritöökoha (IOS) tüüp;
  6) simuleeritud versioon või versioonid;
  7) kõikide arvutite standardid.

  (4) Lõike 1 punktis 3 nimetatud hindamiseks vajalikud käsiraamatud on:
  1) lennukäsiraamat;
  2) süsteemikäsiraamat;
  3) vastuvõtutestide käsiraamat;
  4) instruktoritöökoha käsiraamat.

  (5) Lõike 1 punktis 6 nimetatud lennutreeningseadmes kasutatavate lennujaamade visuaalsete andmebaaside iga vaate puhul tuleb esitada:
  1) lennujaama nimi;
  2) IATA- ja ICAO-koodid;
  3) vaate tüüp – spetsiifiline või üldine;
  4) info täiendavate võimekuste kohta nagu lumemudel, vastavus standardile WGS-84, täiustatud maapinnaga kokkupõrke vältimise süsteem (EGPWS) või muu võimekus.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json