Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega

Vastu võetud 11.04.2019 nr 37

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 25 lõike 2 ja riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruses nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2, § 3 lõigetes 4 ja 6 ning § 4 lõikes 1 ja lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad „deratisatsioonitunnistuse või deratisatsioonist vabastamise tunnistuse” sõnadega „laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse või laeva sanitaarkontrolli tunnistuse”;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui pardal on nakkushaige või nakkuskahtlane isik, esitab õhusõiduki kapten pärast maandumist Terviseameti ametnikule rahvusvahelise vormi kohase lennuki ülddeklaratsiooni tervise osa (lisa 3).”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „lennunduse ülddeklaratsiooni tervisedeklaratsiooniga” sõnadega „lennuki ülddeklaratsiooni tervise osaga”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „deratisatsiooni või sellest vabastamise tunnistuse” sõnadega „laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse või laeva sanitaarkontrolli tunnistuse”;

6) lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4 (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 1 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 2 ning § 4 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus / laeva sanitaarkontrolli tunnistus

Lisa 2 Merenduse tervisedeklaratsioon

Lisa 3 Lennuki ülddeklaratsiooni tervise osa

Lisa 4 Saatekiri arstile

/otsingu_soovitused.json