Teksti suurus:

Halduslepingu nr 7-3/620-1 muutmine Siseministeeriumi ning GoSwift OÜ, OÜ COLLADE, PALDISKI SADAMATE AS-i ja AS Transservis-N vahel

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 19

Halduslepingu nr 7-3/620-1 muutmine Siseministeeriumi ning GoSwift OÜ, OÜ COLLADE, PALDISKI SADAMATE AS-i ja AS Transservis-N vahel

Vastu võetud 16.04.2019

LISA 4
09.05.2016 sõlmitud
halduslepingu nr 7‑3/620‑1 juurde

Siseministeerium, registrikood 70000562, aadress Pikk 61, 15065 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel siseminister Katri Raik,

ja

GoSwift OÜ, registrikood 10673059, aadress Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Hannes Plinte,

OÜ COLLADE, registrikood 10212884, aadress Vabaduse 12, 65609 Võru, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülar Sarapuu,

Paldiski Sadamate AS, registrikood 10425338, aadress Peetri 11, 76805 Paldiski, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Aleksandr Kovaljov,

AS TRANSSERVIS-N, registrikood 10338071, aadress Rahu 4A, 21003 Narva, keda esindab põhikirja alusel juhataja Vladimir Mižui,

edaspidi nimetatud koos pooled, leppisid kokku halduslepingu nr 7‑3/620‑1 (edaspidi leping) muutmises.

1. Muuta lepingu punkti 6.2 ja kehtestada teenuse kasutamise eest võetavate tasude suurused järgmiselt:

„6.2. Pooled on kokku leppinud lepingu täitmise neljandal aastal teenuse kasutamise eest võetavate tasude suurused (koos käibemaksuga) järgmiselt:
6.2.1. A‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);
6.2.2. A‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 1 eurot (üks eurot);
6.2.3. B‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);
6.2.4. B‑kategooria sõiduki ooteala kasutamise eest 3 eurot (kolm eurot);
6.2.5. C‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);
6.2.6. C‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot);
6.2.7. D‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);
6.2.8. D‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot).“.

2. Lepingumuudatus avaldatakse Riigi Teatajas ning see jõustub 16.05.2019.

Siseministeerium

 

Katri Raik

registrikood 70000562

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Pikk 61, 15065 Tallinn

 

 

tel 612 5008

 

 

e‑post info@siseministeerium.ee  

 

 

 

GoSwift OÜ

 

Hannes Plinte

registrikood 10673059

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn

 

 

tel 651 0440, mob 508 8546

 

 

e‑post info@goswift.eu  

 

 

 

 

 

 

OSAÜHING COLLADE

 

Ülar Sarapuu

registrikood 10212884

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Vabaduse 12, 65609 Võru

 

tel 782 8790

 

e‑post info@collade.ee

 

 

 

PALDISKI SADAMATE AS

 

Aleksandr Kovaljov

registrikood 10425338

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Peetri 11, 76805 Paldiski

 

tel 659 9352

 

e‑post info@portofpaldiski.ee

 

 

 

Aktsiaselts TRANSSERVIS-N

 

Vladimir Mižui

registrikood 10338071

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Rahu 4A, 21003 Narva

 

 

tel 356 0104

 

e‑post info@narvatransiit.ee

 

 

/otsingu_soovitused.json