Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2436 riigirahandus ja eelarvepoliitikariigirahandusriigieelarve

24 RAHANDUS2441 eelarveeelarvemenetluslisaeelarve

Teksti suurus:

Riigi 2021. aasta lisaeelarve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2021 otsus nr 726

Riigi 2021. aasta lisaeelarve seadus

Vastu võetud 14.04.2021

§ 1.  Lisaeelarve kulud ja investeeringud (tuhandetes eurodes)

§ 2.  Riigi 2021. aasta lisaeelarve seadusega COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi mõju leevendamiseks ettenähtud vahendite eristamine muudest riigieelarve vahenditest

  (1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi mõju leevendamiseks ettenähtud vahendid kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides objektikoodidega järgmiselt:
  1) kulud ja finantseerimistehingud SE000050;
  2) investeeringud IN000050;
  3) Vabariigi Valitsuse reserv VR005000;
  4) Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelised vahendid SR005000.

  (2) Toetusmeetmed tuleb eelarve täitmise arvepidamises eraldada projekti koodiga.

§ 3.  Toetusprogrammideks ettenähtud vahendite kasutamise tingimused

  (1) Käesoleva seadusega eraldatavaid COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi mõju leevendamiseks ettenähtud toetusprogrammide vahendeid võib kasutusele võtta üksnes riigieelarve seaduse §-s 813 sätestatud korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärgil valitsemisala eelarvesse eraldatud vahendite kasutusele võtmise korral, sõltumata kasutusele võtmise õiguslikust vormist, esitatakse eelnõu või kavand enne selle vastuvõtmist heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele.

§ 4.  Üld- ja erihooldekodude täiendavate tööjõukulude katmine

  Käesoleva seadusega Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale ettenähtud üld- ja erihooldekodude täiendavad tööjõukulude vahendid eraldatakse nendele üldhooldus- ja erihoolekandeteenuse osutajatele täiendavaks tööjõukuluks, kelle teenuse osutamise kohas on tuvastatud COVID-19 juhtum ning kelle töötajatele ei ole võimaldatud immuniseerimist COVID-19 vastase vaktsiini kahe doosiga.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json