Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2024, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.04.2024 otsus nr 387

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.04.2024

§ 1.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse § 1051 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „hädaolukorra seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud õppuse” tekstiosaga „ning mitte rohkem kui kord aastas Kaitseväe otsusel kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõigetes 3 ja 31 nimetatud sõjaväelise väljaõppe”.

§ 2.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse § 37 lõike 3 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „põllumajandustöödeks” tekstiosaga „ning Keskkonnaameti nõusolekul kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõigetes 3 ja 31 nimetatud sõjaväelise väljaõppe läbiviimiseks või riigikaitse eesmärgi tagamiseks”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. mail.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json