Teksti suurus:

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2012, 2

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ muutmine

Vastu võetud 04.05.2012 nr 34

Määrus kehtestatakse notariaadiseaduse § 16 lõike 5 alusel.

Justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ § 135 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Enne 2010. aasta 1. jaanuari tõestatud testamendid ja pärimislepingud antakse Notarite Koja arhiivihoidlale digiteerimiseks üle hiljemalt 2012. aasta 1. detsembriks. Käesoleva määruse § 72 lõikeid 2–4 ja 7 kohaldatakse vastavalt.“.

Kristen Michal
Minister

Kristel Siitam-Nyiri
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json