Teksti suurus:

Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2013, 2

Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu

Vastu võetud 15.05.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 69 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu

  Kaitseliit võib valvata järgmisi objekte ja vara:
  1) Kaitseministeeriumi valduses olev hoone ja territoorium;
  2) Kaitseressursside Ameti valduses olev hoone ja territoorium;
  3) Kaitseväe valduses olev hoone ja territoorium;
  4) Kaitseliidu valduses olev hoone ja territoorium;
  5) Kaitseväe ajutine julgeolekuala;
  6) sõjaväerelva ja -tehnika, sealhulgas museaali veoks kasutatav veok ja hoiukoht;
  7) rahvusvahelise kokkuleppe alusel Eestisse saabunud välisriigi relvajõudude vara;
  8) Eesti Vabariigi välisesinduse valduses olev hoone ja territoorium.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2013. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json