Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2824-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 22

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2824-1 muutmine

Vastu võetud 16.05.2022

Lisa 1
09.12.2019 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2824-1 juurde

Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite osakonna juhataja Märten Surva, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 03.02.2022 korralduse nr 1.1-3/22/79 alusel

ja

Osaühing „Baros“, registrikoodiga 10024970, asukohaga Käo tn 67, 13418 Tallinn (edaspidi „Teostaja“), mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Peeter King,

vahel on sõlmitud 09.12.2019 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/2824-1 (edaspidi „Leping“).

Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2. on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria JAWA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk“).“.

Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria JAWA ning L3e-kategooria RVM sõidukitele (edaspidi „Sõiduk“).“.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet              
Registrikood: 70001490    
Asukoht: Valge 4, 11413 Tallinn    
Telefon: +372 620 1200     
E-post: [email protected]    
____________________ 
/digitaalselt allkirjastatud/   
Osaühing „Baros“
Registrikood: 10024970
Asukoht: Käo tn 67, 13418 Tallinn
Telefon: +372 505 5436
E-post: [email protected]
____________________
/digitaalselt allkirjastatud/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json