Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2024/2025. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2024/2025. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2025
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2024, 19

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2024/2025. õppeaastal

Vastu võetud 15.05.2024 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 14. aprill 2025. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 15. aprill 2025. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 15.–17. aprill 2025. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 05. mai 2025. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 05.–09. mai 2025. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2025. a.

  (2) Inglise, prantsuse ja saksa keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2024. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2024. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 26. mai 2025. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2025. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–28. mai 2025. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2025. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29.–30. mai 2025. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 04. juuni 2025. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2024. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2025. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2025. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 22.–24. aprill 2025. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 07. mai 2025. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik), inglise keeles (B1-tasemel, kirjalik), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik ja suuline) – 12. mai 2025. a;
  6) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel; suuline) – 12.–14. mai 2025. a;
  7) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik ja suuline) – 12. mai 2025. a;
  8) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 13. mai 2025. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 07.–09. oktoober 2024. a;
  2) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 27. september; 30. september – 03. oktoober 2024. a;
  3) matemaatika (kirjalik) – 09.–11. oktoober 2024. a;
  4) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–25. september 2024. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 24.–26. september 2024. a;
  2) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 14.–18. oktoober 2024. a;
  3) matemaatika (kirjalik) – 03. oktoober; 07.–08. oktoober 2024. a;
  4) loodusõpetus (kirjalik) – 30. september – 02. oktoober 2024. a.

  (3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 29. oktoober 2024. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 30. oktoober – 01. november 2024. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 14.–15. jaanuar 2025. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 14.–15. jaanuar 2025. a.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json