Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2011, 1

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.06.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 482 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RT I, 06.05.2011, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 lõikes 4 asendatakse lauseosa „2011. aasta 31. maini” lauseosaga „2011. aasta 31. detsembrini”;

2) paragrahvi 241 lõikes 5 asendatakse lauseosa „2011. aasta 1. juunist” lauseosaga „2012. aasta 1. jaanuarist”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json