Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 11

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.06.2014 nr 82

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 5 nimetatud jäätmeteks muutunud rehvidele (edaspidi vanarehvid), sealhulgas mootorsõiduki ja maastikusõiduki romusõidukina üleandmisel selle küljes olevatele vanarehvidele.”;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Vanarehvide ringlussevõtt ja taaskasutamine

(1) Tootja on kohustatud ringlusse võtma või taaskasutama kõik kogutud vanarehvid.

(2) Selliste vanarehvide käitlemisel, mida jäätmeseaduse § 351 lõike 2 alusel on lubatud ladestada prügilasse, tuleb eelistada sobiva tehnoloogia olemasolul nende ringlussevõttu või taaskasutamist.

(3) Vanarehvide ringlussevõtul või taaskasutamisel tuleb välja sortida vanarehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata.

(4) Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja OECD liikmesriike ringlussevõtuks või taaskasutamiseks väljaveetud vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui tootja või jäätmekäitleja tõendab, et vanarehvid on töödeldud vähemalt vastavalt jäätmeseadusega sätestatud nõuetele.

(5) Vanarehvid loetakse ringlusse võetuks või taaskasutatuks ainult siis, kui vanarehvide töötlemisel saadud korduskasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad vanarehvid ja materjalid on tegelikult korduskasutusse suunatud, protekteeritud, ringlusse võetud või taaskasutatud või täidetud on jäätmeseaduse §-ga 21 sätestatud nõuded.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister ja regionaalminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json