Teksti suurus:

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2022, 1

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 15.06.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” § 23 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„(9) Toetuse saaja, kes esitab taotluse 2022. või 2023. aastal ja kelle taotluse on EMK rahuldanud, viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ning esitab seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 2024. aasta 30. novembriks.

(10) Paragrahvi 11 lõike 8 punktis 3 sätestatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab 2022. aastal taotluse hooldusraie tegemiseks.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json