Teksti suurus:

Halduslepingu nr 17-00119/183 muudatus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2022, 3

Halduslepingu nr 17-00119/183 muudatus

Vastu võetud 09.05.2022

Halduslepingu Lisa 1

 

Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge tn 4, 10916 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Kaido Padar

ja

Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK), registrikoodiga 80375665, asukohaga Pikk 13, 80010 Pärnu, mida esindab juhatuse liige Andrus Kärpuk põhikirja alusel (edaspidi koos Pooled)

vahel on sõlmitud 19.12.2017 haldusleping Pärnu maakonnas ühistranspordi korraldamise haldusülesannete üleandmiseks nr 17-00119/183 (edaspidi Leping).

Võttes arvesse, et:

i) Lepingu punktis 2.1.10. on sätestatud: „korraldada avalikke konkursse ja riigihankeid vedajate valimiseks avalikule liiniveole ÜTS-is ettenähtud juhtudel ja sõlmida vedajatega avaliku teenindamise lepinguid;“;

ii) Lepingu punktis 2.1.11. on sätestatud: „taotleda MNT-lt ÜTS-is sätestatud korras riigieelarvest toetust maakonna ühistranspordi ja selle korraldamise rahastamiseks bussiliikluse ja parvlaevaliikluse valdkonnas, esitades selleks määratud tähtajaks ja kehtestatud korrale põhjendatud eelarvetaotluse;“;

iii) Lepingu punktis 2.1.17 on sätestatud: „aidata kaasa piletikontrolli tööle maakonna avalikel bussiliinidel ja parvlaevaliinidel;“;

iv) muudetakse parvlaevaliikluse korraldust;

lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.1.10. ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt: „korraldada avalikke konkursse ja riigihankeid vedajate valimiseks avalikule liiniveole ÜTS-is ettenähtud juhtudel ja sõlmida vedajatega avaliku teenindamise lepinguid, v.a. parvlaevaliikluses;“.

2. Muuta Lepingu punkti 2.1.11. ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt: „taotleda Transpordiametilt ÜTS-is sätestatud korras riigieelarvest toetust maakonna bussitranspordi ja selle korraldamise rahastamiseks, esitades selleks määratud tähtajaks ja kehtestatud korras põhjendatud eelarvetaotluse;“.

3. Muuta Lepingu punkti 2.1.17. ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt: „aidata kaasa piletikontrolli tööle maakonna avalikel bussiliinidel;“.

4. Lepingu muudatus jõustub 2022.aasta 1.juulist.

5. ÜTK annab parvlaevaliinide korraldamisega seotud kehtivad lepingud ja muud dokumendid üle Transpordiameti Ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mihkel Mäekerile, e-post mihkel.maeker@transpordiamet.ee.

Transpordiamet

/allkirjastatud digitaalselt/    

Kaido Padar

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeksus

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Kärpuk

 

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json