Teksti suurus:

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1013-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2022, 4

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1013-1 muutmine

Vastu võetud 16.06.2022

Lisa 2
13.05.2020 sõlmitud väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse
teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1013-1 juurde

Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite osakonna juhataja Märten Surva, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 03.02.2022 korralduse nr 1.1-3/22/79 alusel

ja

Bell-Marine OÜ, registrikoodiga 10923007, aadressiga Haapsalu mnt 9a, Rummu alevik, Lääne-Harju vald, 76102 Harjumaa (“Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Kaarel Paakspuu,

vahel on sõlmitud 13.05.2020 väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1013-1 (edaspidi „Leping“).

Võttes arvesse, et:

(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;

(ii) Lepingu punktis 2.2. on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele Bella, Flipper, Targa, Aquador, UMS, Tuna ja Mercury marki Veesõidukitele.“.

Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele Bella, Flipper, Targa, Aquador, UMS, Tuna, Mercury ja Nimbus marki Veesõidukitele.“.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

Registrikood: 70001490

Asukoht: Valge 4, 11413 Tallinn

Telefon: +372 620 1200

E-post: info@transpordiamet.ee

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Bell-Marine OÜ

Registrikood: 10923007

Asukoht: Haapsalu mnt 9a, 76102 Rummu

Telefon: +372 621 2105

E-post: bellmarine@bellmarine.ee

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

 

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json