Teksti suurus:

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2012, 1

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu1

Vastu võetud 12.07.2012 nr 53

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.

  (2) Määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitusseaduse § 3 lõikes 71 nimetatud hooned ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses olevad hooned.

§ 2.   Hoonete liikide loetelu

  (1) Energiamärgis on nõutav kasutamise otstarbe järgi järgmistes üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonetes:
  1) hoolekandeasutuste hooned;
  2) ühiselamud;
  3) majutushooned;
  4) toitlustushooned;
  5) büroohooned;
  6) kaubandushooned;
  7) teenindushooned;
  8) terminalid;
  9) meelelahutushooned;
  10) muuseumi- ja raamatukoguhooned;
  11) haridus- ja teadushooned;
  12) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haiglad;
  13) spordihooned.

  (2) Energiamärgis tuleb lõikes 1 nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

  (3) Kui üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga hoone eraldi kasutatavale osale, mis vastab lõikes 1 toodud kasutamise otstarbele, on väljastatud iseseisev energiamärgis, siis tuleb see paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määrus nr 194 „Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 9. jaanuaril 2013. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json