Teksti suurus:

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2012, 1

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu1

Vastu võetud 12.07.2012 nr 53

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.

 (2) Määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitusseaduse § 3 lõikes 71 nimetatud hooned ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses olevad hooned.

§ 2.  Hoonete liikide loetelu

 (1) Energiamärgis on nõutav kasutamise otstarbe järgi järgmistes üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonetes:
 1) hoolekandeasutuste hooned;
 2) ühiselamud;
 3) majutushooned;
 4) toitlustushooned;
 5) büroohooned;
 6) kaubandushooned;
 7) teenindushooned;
 8) terminalid;
 9) meelelahutushooned;
 10) muuseumi- ja raamatukoguhooned;
 11) haridus- ja teadushooned;
 12) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haiglad;
 13) spordihooned.

 (2) Energiamärgis tuleb lõikes 1 nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

 (3) Kui üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga hoone eraldi kasutatavale osale, mis vastab lõikes 1 toodud kasutamise otstarbele, on väljastatud iseseisev energiamärgis, siis tuleb see paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määrus nr 194 „Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 9. jaanuaril 2013. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json