Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2015, 7

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” muutmine

Vastu võetud 14.07.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 9 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.”.

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Helen Tralla
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json