Teksti suurus:

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2018, 9

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal

Vastu võetud 25.12.2017 nr 65
RT I, 28.12.2017, 89
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.07.2018RT I, 17.07.2018, 720.07.2018

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Kalapüügi kitsendused

  (1) Meres on keelatud koha püük 15. maist 15. juulini.

  (2) Meres on 15. maist 15. juulini keelatud koha kaaspüük, välja arvatud nakkevõrkudega püügil.

  (3) Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.890'N ja 24º16.718'E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N ja 24º29.364'E, vahelist ühendussirget on keelatud kasutada:
  1) ääremõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm, 10. maist 15. augustini;
  2) suurema kui 80 mm silmasuurusega mõrdu 15. maist 15. juulini;
  3) nakkevõrke 1. juulist 15. juulini;
  4) õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõng ja käsiõng, 15. maist 15. juulini.

  (4) Väikses väinas, Tillunire suudmetele (58º34.133'N 23º10.043'E ja 58º34.205'N 23º09.880'E) lähemal kui 300 m on keelatud püük kutseliste kalapüügi vahenditega.

  (5) Meres ja sinna suubuvates jõgedes on keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 40 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 46 cm, välja arvatud jääalusel püügil nakkevõrkudega.

  (6) Aasta ringi on keelatud kalapüük meres Pudisoo jõe suudmele lähemal kui 1000 m.

  (7) Pärnu lahes ala, mis on piiratud kaldajoone ning punktist koordinaatidega 58º22.829'N, 24º27.664'E edasi mõttelise joonega, mis läbib punkte koordinaatidega 58º21.959'N, 24º26.302'E, 58º21.282'N, 24º27.961'E, 58º21.803'N, 24º28.711'E, Pärnu jõe vasaku ja parema muuli otsi ning edasi läbi punkti 58º22.095'N, 24º26.988'E punktini 58º22.683'N, 24º27.929'E 1. augustist 30. novembrini.
[RT I, 17.07.2018, 7 - jõust. 20.07.2018]

  (8) Meres on keelatud angerja püük 1. novembrist 31. detsembrini.
[RT I, 17.07.2018, 7 - jõust. 20.07.2018]

§ 2.   Agarikupüügi ala

  20 m sügavusjoonest madalamal on agarikupüük tragiga keelatud, välja arvatud:
  1) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º42.238'N 22º51.541'E; 58º41.582'N 22º54.841'E; 58º39.306'N 22º55.683'E; 58º39.478'N 22º51.903'E;
  2) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º43.137'N 22º58.082'E; 58º42.844'N 23º00.538'E; 58º40.979'N 23º00.300'E; 58º40.143'N 22º59.218'E; 58º41.101'N 22º55.022'E;
  3) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º45.662'N 22º01.441'E; 58º44.517'N 23º03.660'E; 58º43.488'N 23º01.382'E.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json