Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 6

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 13.07.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

„(19) Rapla maakonna Märjamaa valla Kohatu küla ning Harju maakonna Saue valla Lehetu küla piiri muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 19.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 19 „Märjamaa valla Kohatu küla ja Saue valla Lehetu küla lahkmejooned” (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 1. septembril.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 19 Märjamaa valla Kohatu küla ja Saue valla Lehetu küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json